Czego nie wolno robić na działkach ROD? Osoby łamiące przepisy mogą stracić ogródek

Opracowanie Jacek Waśkiel

Rodzinne Ogrody Działkowe oferują swoim członkom odskocznię od codziennej rutyny, przestrzeń, gdzie mogą oddawać się pasji ogrodniczej, odpoczynkowi, czy też spędzić czas w gronie najbliższych. Mimo tego niemal idyllicznego obrazu, posiadanie działki w ROD wiąże się też z koniecznością przestrzegania określonych zasad, które regulują zarówno sposób zagospodarowania przestrzeni, jak i możliwości jej wykorzystania. Naruszenie tych przepisów może skutkować nie tylko mandatem, ale również utratą prawa do korzystania z działki.

Na ROD obowiązuje wiele zasad. Czego nie można robić na ogródkach działkowych?
Na ROD obowiązuje wiele zasad. Czego nie można robić na ogródkach działkowych?123RF/PICSEL

Czego nie wolno sadzić na działce ROD?

Regulaminy Rodzinnych Ogrodów Działkowych szczegółowo określają, jakie rośliny można sadzić na działkach, przy czym zasady te mogą różnić się w zależności od konkretnego ogrodu. Jednak istnieje kilka powszechnych ograniczeń, mających na celu zapewnienie porządku, bezpieczeństwa oraz harmonii współżycia działkowców. Z uwagi na ogólnie obowiązujące przepisy prawa zabrania się na przykład uprawy maku i konopi. Zakazy dotyczą też roślin inwazyjnych, takich jak trojeść amerykańska czy bożodrzew gruczołowaty, ponieważ mogą one negatywnie wpływać na lokalną florę i faunę, a także sprawiać trudności innym działkowcom w utrzymaniu ich ogrodów.

Co więcej, przepisy określają minimalną odległość sadzenia drzew od granicy działki, co ma zapobiegać konfliktom między działkowcami oraz problemom z zacienianiem czy opadaniem liści i owoców. Z reguły przepisy wskazują, że drzewa owocowe, takie jak morele czy czereśnie, powinny być sadzone w odległości co najmniej 3 metrów od płotu w przypadku moreli i aż 5 metrów w przypadku czereśni i orzechów. Drzewa ozdobne, które zazwyczaj nie osiągają tak dużych rozmiarów, mogą być sadzone bliżej granicy - 2 metry od ogrodzenia, pod warunkiem że ich wysokość nie przekroczy 3 metrów. Natomiast krzewy owocowe, mniejsze rozmiarami, wymagają zachowania dystansu co najmniej 1 metra od ogrodzenia, aby nie naruszać przestrzeni sąsiadów oraz ułatwić pielęgnację i zbiory.

Regulacje ROD zalecają też, by granice działek wyznaczały ogrodzenia ażurowe lub żywopłoty nie wyższe niż 1 metr, promując otwartość i estetykę ogrodu. Jednak, jeśli mieszkańcy pragną posadzić żywopłoty mogące osiągnąć wyższy wzrost, wymagana jest pisemna zgoda sąsiada. To rozwiązanie ma na celu zapewnienie, że żaden z działkowców nie będzie czuł się przytłoczony lub ograniczony. Na granicy działki z ulicą dopuszcza się wyższe płoty lub żywopłoty, do 2 metrów, co może sprzyjać większej prywatności i bezpieczeństwu działki.

Łamanie regulaminu dotyczącego uprawy roślin na działce ROD może skutkować szeregiem konsekwencji. Począwszy od pisemnych upomnień, poprzez wezwania do usunięcia roślin niezgodnych z przepisami, aż po ekstremalne przypadki, jak wypowiedzenie umowy dzierżawy działki. Takie środki mają na celu nie tylko ochronę indywidualnych praw działkowców, ale również zachowanie estetyki ogrodu oraz promowanie zrównoważonego i odpowiedzialnego ogrodnictwa w obrębie wspólnoty działkowej.

Działki rekreacyjne cieszą się sporą popularnością wśród Polaków
Działki rekreacyjne cieszą się sporą popularnością wśród Polaków123RF/PICSEL

Czy można nocować na działce ROD?

Istotne jest również rozgraniczenie między wykorzystaniem działki jako miejsca rekreacji a traktowaniem jej jako stałe miejsce zamieszkania. Przepisy regulaminów ROD wyraźnie zakazują używania działki i znajdującej się na niej altany jako miejsca meldunku, zamieszkania czy stałego pobytu, podkreślając, że działka ma służyć celom rekreacyjnym, a nie mieszkalnym. Sporadyczne noclegi, przyjmowane jako część wypoczynku, zwykle są tolerowane, pod warunkiem, że nie przerodzą się w ciągłe zamieszkiwanie.

Mimo to wielu działkowców wyposaża swoje altany czy domki działkowe w sposób umożliwiający komfortowy wypoczynek, co może obejmować okazjonalne nocowanie. Ważne jest jednak, aby takie sytuacje pozostały sporadyczne i nie naruszały głównego przeznaczenia działek ROD jako przestrzeni do dziennego wypoczynku i uprawy roślin.

Czego nie wolno robić w ogrodach działkowych?

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wewnętrzne regulaminy stanowią podstawę funkcjonowania ogrodów w całej Polsce, określając prawa i obowiązki użytkowników tych przestrzeni. Regulacje te mają na celu nie tylko ochronę interesów wszystkich działkowców, ale również dbałość o estetykę, porządek i bezpieczeństwo w obrębie ogrodów. Obowiązek przestrzegania regulaminu spoczywa na każdym użytkowniku działki, niezależnie od tego, czy jest on właścicielem, czy korzysta z niej okazjonalnie.

Zgodnie z regulaminem działkowcy nie mogą, między innymi:

  • Wprowadzać i trzymać na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca - co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom ogrodu.
  • Naruszać lub zmieniać ogólnodostępną infrastrukturę ogrodową - to może prowadzić do problemów z ogólną estetyką.
  • Sadzić oraz usuwać drzewa i krzewy, oraz inne rośliny na terenach ogólnych ROD bez zgody - przemyślane zarządzanie roślinnością jest kluczowe dla ekosystemu ogrodu.
  • Prowadzić na działce uprawę jednorodną o charakterze produkcyjnym - co mogłoby zaburzać zróżnicowanie biologiczne i estetykę ogrodu.
  • Czyścić i naprawiać na terenie ROD swoich pojazdów mechanicznych - dotyczy to najczęściej również parkingu przed działkami.

Oprócz tego regulaminy ROD wprowadzają zakazy dotyczące innych aspektów życia ogrodowego. Na przykład, zabraniają one eksploatacji i użytkowania urządzeń emitujących hałas powyżej określonych norm, takich jak piły łańcuchowe czy kosiarki benzynowe w godzinach odpoczynku, aby zapewnić wszystkim spokojne i przyjemne środowisko. Zakazane jest również organizowanie dużych imprez bez wcześniejszego uzgodnienia z zarządem ROD, co ma na celu ochronę spokoju i porządku w ogrodzie.

Nieprzestrzeganie regulaminu ROD skutkuje pisemnymi upomnieniami i, w przypadku dalszych naruszeń, może prowadzić do wypowiedzenia umowy dzierżawy. Ciągłe łamanie zasad, takie jak zakłócanie porządku czy inne nielegalne działalności, może również skutkować odpowiedzialnością za wykroczenia, z mandatami od 100 do 1000 złotych, a w skrajnych przypadkach nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Przeczytaj też:

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas