Finansowe wsparcie dla polskiej wsi. Do rozdania nawet 70 mln zł!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że od 1 kwietnia 2022 r. koła gospodyń wiejskich składać mogą wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. W puli jest nawet 70 milionów złotych!

Koła gospodyń wiejskich mogą starać się o dofinansowanie od rządu sięgające nawet 7 tysięcy
Koła gospodyń wiejskich mogą starać się o dofinansowanie od rządu sięgające nawet 7 tysięcy Wojciech Strozyk/Reporter

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka od 1 kwietnia 2022 roku koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc ta finansowana jest z budżetu krajowego.

- By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. 1 kwietnia biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy. Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół - najwięcej w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim

- czytamy na stronie www.gov.pl

- Decyzja o przyznaniu pomocy będzie bowiem wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR

- tłumaczy Halina Szymańska, Prezes ARiMR. 

Otrzymane fundusze koła gospodyń wiejskich przeznaczyć mogą na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.

- Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. W minionym roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe

- czytamy na stronie www.gov.pl.

Rząd przeznaczy aż 70 mln zł dla polskiej wsi. Do kiedy złożyć wniosek?

Zrzeszone w kołach gospodynie muszą pamiętać o tym, że pula środków może wyczerpać się wcześniej, więc nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych Agencji z właściwymi dokumentami. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest tradycyjnie 30 września, a dofinansowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 r.

Wsparcie finansowe uzależnione jest od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł (nie więcej niż 30 osób), 6 tys. zł (31-75osób) oraz 7 tys. zł w przypadku najliczniejszych kół.

***

Zobacz również:

Te pieniądze są właśnie dla ciebieINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas