Masz więcej niż 55 lat? Możesz starać się o świadczenie

Przedstawiciele kilku grup zawodowych, którzy wypracowali już sobie odpowiednią liczbę lat, mogą starać się o specjalne świadczenie kompensacyjne. Ile wynosi i kto może się o nie starać?

Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne? Należy się konkretnej grupie
Komu przysługuje świadczenie kompensacyjne? Należy się konkretnej grupieZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWSEast News

Co to jest świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne to świadczenie emerytalne, które przysługuje pedagogom i jest odpowiednikiem emerytur pomostowych dla nauczycieli. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przeciętna wysokość tzw. "kompensówki" wyniosła w poprzednim roku 3917,60 zł.

Kto może starać się o świadczenie kompensacyjne?

Nie bez znaczenia jest także wiek uprawnionych. W latach 2023-2024 świadczenie kompensacyjne mogą otrzymać kobiety, które skończyły 55 lat oraz mężczyźni po ukończeniu 60. roku życia. W latach 2025-2026 wiek ten wzrośnie do 56 lat w przypadku kobiet i 61 lat w przypadku mężczyzn, a rok później do 57 lat dla kobiet i 62 lat dla mężczyzn. Wiek ten będzie więc stopniowo podwyższany i w latach 2031-2032 wyniesie już 59 lat dla kobiet i 64 lata dla mężczyzn.

O świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się osoby, które przed zgłoszeniem wniosku pracowały jako pedagog, nauczyciel lub wychowawca w takich placówkach jak:

  • publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej, placówki kształcenia ustawicznego
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii
  • specjalne ośrodki: szkolno-wychowawcze, wychowawcze dla dzieci i młodzieży 
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
  • placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe. 

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne w 2024 roku?

Według danych ZUS-u przeciętna wysokość świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli wynosi w tym roku 3562,14 zł.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas