Nadchodzą nowe zmiany dotyczące wdowiej emerytury. Co trzeba wiedzieć?

Rząd poinformował, że jeszcze w tym roku powinna wejść w życie renta wdowia - nowe świadczenie, które zastąpi rentę rodzinną. Już dziś wiemy, że będzie ona prawdopodobnie wypłacana stopniowo. Co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Renta wdowia będzie prawdopodobnie wypłacana stopniowo
Renta wdowia będzie prawdopodobnie wypłacana stopniowo123RF/PICSEL

Według wstępnych prognoz, renta wdowia może być wprowadzona jeszcze w tym roku. Póki co funkcjonuje w naszym kraju renta rodzinna, przyznawana wdowie lub wdowcowi, którzy spełniają określone warunki.

Czym jest renta rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie, które przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

Mogą to być:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
  • dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
  • małżonek (wdowa i wdowiec) rodzice.

Aby wdowa miała prawo do renty rodzinnej, musi:

  • w chwili śmierci męża osiągnąć wiek 50 lat i być niezdolna do pracy,
  • wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa, uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub sprawować pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej,
  • osiągnąć wiek 50 lat lub stać się niezdolną do pracy po śmierci męża, jednak pod warunkiem, że będzie to miało miejsce nie później niż w ciągu pięciu lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania co najmniej jednego z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia.

Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia wskazanych warunków miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony, które było ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Obecne zasady pozwalają wdowie lub wdowcowi na zachowanie własnej emerytury lub przejęcie 85 proc. emerytury zmarłego współmałżonka. Nowe przepisy mają być korzystniejsze.

Renta wdowia już niedługo wejdzie w życie. Kto dostanie pieniądze?
Renta wdowia już niedługo wejdzie w życie. Kto dostanie pieniądze?123RF/PICSEL

Nowe kryteria renty dla wdów. Kto ją dostanie?

Rząd poinformował, że z renty wdowiej będą mogły skorzystać wszystkie osoby, które posiadają prawo do emerytury lub renty z ZUS, KRUS, policyjnej, wojskowej albo związanej z Kartą Nauczyciela.

Wdowiec lub wdowa będzie mógł zachować swoje świadczenie emerytalne lub rentowe, a dodatkowo otrzymać nawet 50 procent świadczenia zmarłego małżonka. Będzie mógł też  zdecydować się na utrzymanie 50 procent swojej emerytury i otrzymywanie pełnej emerytury po zmarłym małżonku.

Renta wdowia będzie prawdopodobnie wypłacana stopniowo. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy po śmierci współmałżonka, wdowa lub wdowiec otrzyma 15 proc. świadczenia, a w kolejnym półroczu - 20 proc. Po upływie roku renta wdowia osiągnie pełne 50 proc. świadczenia współmałżonka.

Nowe zasady zwiększą kwoty świadczeń i poprawią warunki bytowe wdów i wdowców. Eksperci zwracają uwagę na fakt, że projekt wprowadza jednak pewne ograniczenia. Maksymalna wysokość renty wdowiej nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności średniej emerytury wypłacanej obecnie w Polsce. Kwota ta wynosi dziś 7600 zł.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!materiały promocyjne
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas