Reklama

Nawet 7600 zł dla wdowy. Kto dostanie świadczenie?

"Emerytura po mężu" to świadczenie, które przysługuje żonom, którym zmarli mężowie. Jest ono wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i może się wiązać ze znaczną poprawą sytuacji finansowej. Trzeba jednak pamiętać, że do uzyskania świadczenia muszą zostać spełnione pewne warunki. Politycy zapowiadają też ważne zmiany.

Według obowiązujących przepisów prawa, w chwili śmierci małżonka zarówno wdowa jak i wdowiec mogą zdecydować, co będzie dalej się działo z emeryturą po osobie zmarłej. Opcje są dwie:

  • można zachować swoje pełne świadczenie i zrezygnować z emerytury po osobie zmarłej
  • można zrezygnować z własnej emerytury i pobierać niepełne świadczenie osoby zmarłej

Na pierwszy rzut oka rezygnacja ze swojej, pełnej emerytury może się jawić jako zły pomysł. Warto jednak pamiętać, że istnieje czasem wyraźna dysproporcja między emeryturą żony i męża - kiedy jego świadczenie jest zdecydowanie wyższe, to przyjęcie go, nawet w niepełnej kwocie, może znacznie poprawić sytuację finansową wody. 

Reklama

Kto może liczyć na emeryturę po mężu?

Wdowa, która chce pobierać emeryturę po mężu i rezygnuje z własnego świadczenia, musi spełnić jeden z powyższych warunków:

  • w chwili śmierci małżonka musi być całkowicie niezdolna do pracy lub musi mieć ukończone 50 lat
  • musi mieć ukończone 50 lat lub być osobą niezdolną do pracy już po śmierci męża, ale najpóźniej w czasie pięciu lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci
  • musi wychowywać co najmniej jedno z dzieci, wnuków bądź też rodzeństwa, którzy są uprawnieni do renty po zmarłym - dotyczy to limitu do 16 lat lub do 18 r.ż, jeśli dzieci uczą się w szkole
  • musi sprawować opiekę nad dzieckiem, które jest całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub jest niezdolne do pracy i uprawnione do renty rodzinnej.

Jeśli wdowa nie spełnia żadnego z powyższych warunków, wciąż może otrzymać rentę rodzinną, czyli emeryturę po zmarłym, o ile nie ma innego źródła utrzymania. Wtedy środki będzie ona otrzymywać przez rok od śmierci współmałżonka i nie dłużej niż dwa lata, jeśli będzie uczestniczyć w szkoleniu kwalifikującym do pracy zarobkowej.

Ile wynosi emerytura po mężu w 2023 roku?

Wysokość emerytury po mężu, czyli tak naprawdę renty rodzinnej jest uzależniona od liczby osób, które ją pobierają. W każdym przypadku wdowa musi zrezygnować ze swojego świadczenia, zamiast którego będzie pobierać: 

  • 85 proc. świadczenia zmarłego, jeśli tylko ona jest uprawniona do jego otrzymywania
  • 90 proc. świadczenia, jeśli są uprawnione dwie osoby (np. żona i dziecko)
  • 95 proc. świadczenia zmarłego, jeśli do świadczenia uprawnione są trzy osoby i więcej. 

Emerytura po mężu podlega corocznej waloryzacji i nie może być mniejsza niż najniższe świadczenie. Od 1 marca 2023 roku wynosi więc 1588,44 zł brutto.

Nowa emerytura po mężu. Lewica zapowiada zmiany

Najpóźniej do lipca tego roku pod obrady Sejmu ma trafić nowy projekt Lewicy, zakładający podwójne świadczenie emerytalne. Zakłada on możliwość zachowania zarówno świadczenia zmarłego, jak i wciąż żyjącej osoby. Jedno z tych świadczeń byłoby pełne, a drugie obniżone. 

W pierwszej opcji wdowa zachowałaby 100 procent swojego świadczenia, a po zmarłym mężu pobierałaby 50 procent. W drugiej opcji wdowa zachowałaby 50 procent swojego świadczenia, a po małżonku otrzymałaby 100 proc. jego świadczenia. Świadczenie to mogłoby wynieść maksymalnie 7600 złotych.

Zobacz również:  Rząd podjął decyzję w sprawie 800 zł 


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura po mężu | świadczenia | świadczenia emerytalne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama