Przed emeryturą należy ci się jeszcze jedno świadczenie. Nawet 1600 zł

Nie wszyscy wiedzą, że osoby będące jeszcze w wieku przedemerytalnym mogą starać się o dodatkowe świadczenie pieniężne. Nim przejdą na emeryturę, mogą pobierać 1600 zł. Jak starać się o te pieniądze i komu przysługują?

Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych.
Świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. 123RF/PICSEL

Kto może otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Świadczenia przedemerytalne przysługuje osobie, która: 

  • przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
  • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
  • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
  • wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego złożyła w ciągu 30 dni od dnia wydania przez urząd pracy dokumentu potwierdzającego, że przez 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

To jednak nie wszystko! Znaczenie podczas procesu przyznania tego świadczenia ma także:

  • staż pracy,
  • wiek,
  • przyczyna zakończenia pracy.

Jak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego?

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy złożyć stosowny wniosek. Ubiegający się o świadczenie mają na to 30 dni od momentu odebrania zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych przez 180 dni.

Od 1 sierpnia 2004 roku świadczenie przedemerytalne przyznawane jest na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jego wysokość jest ustalana w kwocie ryczałtowej (jednakowej dla wszystkich) i podlega waloryzacji.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas