Specjalna emerytura dla urodzonych w konkretnych latach. Tak złożysz wniosek

Od 1 stycznia 2024 roku więcej osób może przejść na wcześniejszą emeryturę. Od teraz nie trzeba bowiem dokumentować pracy w szczególnych warunkach ani o szczególnym charakterze wykonywanej przed 1 stycznia 1999 roku. Kto może dziś skorzystać z emerytury pomostowej i jaki wniosek powinien złożyć?

Na wcześniejszą emeryturę (emeryturę pomostową) mogę przejść osoby urodzone w latach 1949-1968, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Na wcześniejszą emeryturę (emeryturę pomostową) mogę przejść osoby urodzone w latach 1949-1968, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze123RF/PICSEL

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

 • mieć ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni),
 • mieć określony staż pracy (okresy składkowe i nieskładkowe), czyli 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna),
 • mieć wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze potwierdzony odpowiednimi dokumentami. 

Osoby starające się o emeryturę pomostową nie mogą należeć do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że prawo do skorzystania z wcześniejszej emerytury przysługuje również osobom, które nie pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 2008 roku, o ile na dzień 1 stycznia 2009 roku miały wymagany 15-letni staż pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Co to jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze?

Jak wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pracę w szczególnych warunkach uznaje się taką, która ma znaczną szkodliwość dla zdrowia, znaczny stopień uciążliwości lub wymaga wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Jest to np.:

 • praca pod ziemią,
 • praca ratowników w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
 • praca przy produkcji ołowiu i kadmu,
 • praca przy przetwórstwie azbestu,
 • praca w powietrzu w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu,
 • prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego,
 • ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym np. prace garbarskie,
 • praca artystyczna np. tancerza. 

Prace o szczególnym charakterze to natomiast te, które wymagają szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej. Są to np.:

 • prace maszynistów pojazdów trakcyjnych,
 • prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych,
 • prace operatorów żurawi wieżowych,
 • prace zespołów ratownictwa medycznego,
 • prace pracowników organów administracji celnej i organów kontroli państwowej,
 • prace dziennikarzy, artystów, nauczycieli i żołnierzy zawodowych.

Za pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze uważa się także pracowników organów kontroli państwowej, pracowników organów administracji celnej, nauczycieli, wychowawców lub innych pracowników pedagogicznych wykonujących pracę nauczycielską wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku.

W jakim wieku można przejść na wcześniejszą emeryturę?

Data przejścia na wczesną emeryturę uzależniona jest od wykonywanego zawodu, wieku i przepracowanych w tym zawodzie lat:

 • pracownik kolei może uzyskać świadczenie po co najmniej 15 latach zatrudnienia, warunkiem wiek - 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) 
 • dziennikarz po co najmniej 15 latach pracy dziennikarskiej, warunkiem wiek - 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna)
 • pracownik NIK po co najmniej 15 latach zatrudnienia, warunkiem wiek - 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna) 
 • artysta po co najmniej 15 latach działalności twórczej lub artystycznej:

- tancerz, akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, kaskader: 40 lat (kobieta) i 45 lat (mężczyzna)

- solista wokalista, muzyk grający na instrumentach dętych, treser zwierząt drapieżnych: 45 lat (kobieta) i 50 lat (mężczyzna)

- artysta chóru, żongler, komik cyrkowy, aktor teatru lalek: 50 lat (kobieta) i 55 lat (mężczyzna)

- aktorka, dyrygentka – 55 lat

- muzyk grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych, operator obrazu filmowego, fotografik: 55 lat (kobieta) i 60 lat (mężczyzna).

Wcześniejsza emerytura: Jak złożyć wniosek?

Osoby starające się o wcześniejszą emeryturę powinny pobrać na stronie ZUS-u odpowiedni wniosek, a następnie wypełnić go i złożyć wraz z informacją o okresach składkowych i nieskładkowych oraz dokumenty, które potwierdzą okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas