W czerwcu nie opłaca się przechodzić na emeryturę. Zobacz dlaczego

Nie wszyscy przyszli emeryci wiedzą, że moment, w którym zdecydują się przejść na emeryturę, ma kluczowe znaczenie dla wysokości przyznanego im świadczenia. Każdy rok ma jeden, konkretny miesiąc, w którym najlepiej przejść na emeryturę - można zyskać nawet kilkaset złotych!

Seniorzy, którzy przejdą na emeryturę w czerwcu mogą liczyć na wyższe świadczenie
Seniorzy, którzy przejdą na emeryturę w czerwcu mogą liczyć na wyższe świadczenie 123RF/PICSEL

Lipcowych emerytów czeka niespodzianka. Zysk nawet do 500 zł

Waloryzacja dopisana będzie do kont w czerwcu i dotyczyć będzie tylko tych osób, które nie pobierają jeszcze świadczeń emerytalnych. Najlepszym momentem na przejście na emeryturę jest więc lipiec. Według szacunków zysk lipcowych emerytów może wynieść nawet od 200 zł do 500 zł!

Dla przykładu 60-latka, która zgromadziła pół miliona złotych na swoim koncie emerytalnym, przechodząc na emeryturę przed waloryzacją, otrzymałaby 1893 zł miesięcznie. Dzięki czerwcowej waloryzacji jej kapitał wzrośnie do 574 tys. zł, a emerytka otrzymywać będzie 2174 zł miesięcznie.

W czerwcu nie opłaca się przechodzić na emeryturę. Można sporo stracić
W czerwcu nie opłaca się przechodzić na emeryturę. Można sporo stracić123RF/PICSEL

Waloryzacja emerytury: co warto wiedzieć?

Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek na ubezpieczenie emerytalne przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji. Waloryzacja składek przeprowadzana jest corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku, poczynając od waloryzacji za rok 2000.

Waloryzacja emerytur to stałe narzędzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy pomocy którego agencja wyrównuje świadczenie do aktualnej siły nabywczej pieniądza. Na wysokość wskaźnika waloryzacji ma wpływ inflacja konsumencka lub tzw. inflacja emerycka, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, który jest obliczany osobno dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji bierze się pod uwagę ten wskaźnik, który jest korzystniejszy dla seniorów.

Na wysokość waloryzacji wpływ ma także realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas