Reklama

Reklama

Tym osobom ZUS może zawiesić emeryturę! Pełna lista

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ZUS może zawiesić lub zmniejszyć świadczenie emeryta lub rencisty w kilku konkretnych przypadkach. Chodzi o osoby, które dorabiają sobie do tych świadczeń i przekroczyły ustalony próg dochodu. Ile wynosi i jak ustrzec się przed zmniejszeniem emerytury?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że pewna grupa emerytów oraz rencistów może stracić część swoich świadczeń takich jak emerytura, emerytura pomostowa, renta, renta rodzinna czy nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Chodzi o osoby, które dorabiają sobie do tych świadczeń - dodatkowe zarobki mogą spowodować, że ZUS zawiesi lub zmniejszy emeryturę, lub rentę. 

Co ważne, dotyczy to tylko zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, np. umowy o pracę. Warto jednak dokładnie wiedzieć, kiedy ZUS może zmniejszyć świadczenie, bo sprawa jest bardziej skomplikowana, niż może się wydawać. 

Reklama

Czytaj równieżZUS wypłaci ekwiwalent wraz z emeryturą. Sprawdź, czy dostaniesz przelew

Uważaj! W tych przypadkach ZUS może zmniejszyć twoją emeryturę!

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy twoje świadczenie, wpływ ma przede wszystkim przychód z działalności, od której obowiązkowe są składki na ubezpieczenia społeczne.

Mowa tu o przychodach:

  • z pracy na podstawie stosunku pracy
  • z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie
  • z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie
  • z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub ze współpracy przy tej umowie
  • z pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło, z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu, z pracy nakładczej, z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, z odpłatnej pracy na podstawie skierowania do pracy w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, ze stypendium sportowego, ze sprawowania mandatu posła i posła do Parlamentu Europejskiego oraz senatora, z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.), z działalności wykonywanej za granicą, z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

ZUS może zawiesić lub zmniejszyć świadczenie także wtedy, gdy osiągasz przychód z dodatkowej pracy i jesteś wyłączony z obowiązku ubezpieczeń społecznych, ponieważ pobierasz emeryturę lub rentę, lub wykonujesz dodatkową pracę, od której nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, bo opłacasz już składki na te ubezpieczenia z innego tytułu.

Sprawdź: Dodatkowe pieniądze w listopadzie dla seniorów. Nie każdy o tym wie

Kiedy ZUS nie może zmniejszyć emerytury lub renty?

ZUS nie może zmniejszyć twoich świadczeń, niezależnie od wysokości przychodu, jaki osiągasz, jeżeli:

  • masz prawo do emerytury i ukończyłeś powszechny wiek emerytalny (60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) 
  • masz prawo do emerytury częściowej
  • masz prawo do renty inwalidy wojennego z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub do renty rodzinnej po takim inwalidzie
  • masz prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

O czym musisz poinformować ZUS, gdy dorabiasz do emerytury lub renty?

ZUS informuje, że już w chwili, gdy składamy wniosek o emeryturę lub rentę powinniśmy poinformować, że będziemy mieć dodatkowe zarobki i zaznaczyć to we wniosku. Powinniśmy zrobić to także wtedy, gdy jesteśmy już na emeryturze i rencie i chcemy podjąć pracę zarobkową. Możemy to zrobić, korzystając z formularza ZUS EROP.

To jednak nie wszystko - co roku, zawsze do końca lutego należy także dostarczać zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok. 

Jaki przychód powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty?

Dodatkowy przychód, który spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie przez ZUS twojej emerytury, lub renty to taki, który przekracza 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Zobacz również: Tylko wybrani mogą otrzymać dwie emerytury. Jesteś w tej grupie?


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | renta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy