Fatalna informacja dla emerytów. Nie będzie wysokich podwyżek świadczeń?

Jeszcze w czerwcu br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informowała, że w przyszłym roku waloryzacja rent i emerytur wyniesie o co najmniej 6,78 proc. Jednak jak donosi dziennik „Fakt” – z uwagi na nową prognozę inflacji na 2025 r., podwyżki emerytur mogą być zdecydowanie niższe.

Ile wyniesie przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur?
Ile wyniesie przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur?123RF/PICSEL

Propozycja zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

W połowie czerwca br. Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Informowano wówczas, że rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. na ustawowym poziomie, który wynosi 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. Miałoby to oznaczać, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78 proc.

Szacowano, że koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok. 28,1 mld zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie zakładanej waloryzacji podało nawet konkretne kwoty świadczeń, które obowiązywałyby po 1 marca 2025 r.

Najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosłyby z 1780,96 zł brutto do 1901,71 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostałaby podniesiona do 1426,28 zł brutto, renta socjalna do 1901,71 zł brutto, a do 2583,36 zł wzrosłaby kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU).

Waloryzacja świadczeń może być sporo niższa od zaplanowanej i ogłoszonej przez rząd
Waloryzacja świadczeń może być sporo niższa od zaplanowanej i ogłoszonej przez rząd123RF/PICSEL

Czym jest wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, w części dotyczącej realnego wzrostu płac, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Negocjacje są przeprowadzane w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. Waloryzacja jest następnie przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tegoroczna, marcowa waloryzacja emerytur wyniosła 12,12 proc., dzięki temu minimalna emerytura wzrosła do 1780,96 zł brutto
Tegoroczna, marcowa waloryzacja emerytur wyniosła 12,12 proc., dzięki temu minimalna emerytura wzrosła do 1780,96 zł brutto123RF/PICSEL

Waloryzacja emerytur jednak zdecydowanie niższa?

Dziennik "Fakt" informuje, że: "Waloryzacja świadczeń może być sporo niższa od zaplanowanej i ogłoszonej przez rząd. Realnie, zamiast 6,78 proc., może wynieść minimum 3,7 proc. Wtedy emerytury mogą wzrosnąć zaledwie o kilkadziesiąt złotych na rękę miesięcznie.

Dlaczego waloryzacja świadczeń miałaby wynieść 3,7 proc. zamiast zakładanych przez rząd 6,78 proc.? Wszystko za sprawą inflacji, która ma duży wpływ na wysokość podwyżek rent i emerytur.

Narodowy Bank Polski 5 lipca br. przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen, z których wynika, że inflacja konsumencka w 2024 r. znajdzie się na poziomie 3,7 proc., w 2025 r. wyniesie 5,2 proc., z kolei w 2026 r. spadnie do 2,7 proc.

Jak podkreśla "Fakt" - to na razie wyłącznie prognozy. Dane, które pozwolą wyliczyć, ostateczną wysokość waloryzacji poznamy dopiero na początku przyszłego roku.

Świadczenia emerytalno-rentowe, które wypłaca ZUS, co roku są waloryzowane, czyli podwyższane do aktualnej wartości pieniądza. Tegoroczna, marcowa waloryzacja wyniosła 12,12 proc., dzięki temu minimalna emerytura wzrosła do 1780,96 zł brutto.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!materiały promocyjne
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas
{CMS: 0}