Kontrolerzy znów odwiedzą Polaków. W tym przypadku posypią się srogie kary

Kontrolerzy Poczty Polskiej kolejny rok z rzędu będą pukać do drzwi wielu Polaków. Przyświecał będzie im jeden cel – sprawdzenie, czy właściciele domów i mieszkań opłacają abonament RTV. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie srogimi karami. Te, w ubiegłym roku, były rekordowo wysokie.

Kontrolerzy znów ruszą w Polskę. Za niedostosowanie grożą srogie kary
Kontrolerzy znów ruszą w Polskę. Za niedostosowanie grożą srogie karyINTERIA.PL

Co jeśli nie zapłacę abonamentu? Kontrolerzy znów ruszają w Polskę

Kontrole domów i mieszkań, mające na celu weryfikację opłat abonamentu RTV, od dłuższego czasu są obiektem żywych dyskusji wśród Polaków, zaś same opłaty budzą w rodakach sporo emocji. Poczta Polska od lat ściga bowiem osoby, które uchylają się od podobnego obowiązku, nakładając na nieposłusznych srogie kary.

Tylko w 2023 roku, kiedy o kontrolach opłat za odbiorniki telewizyjne i radiowe znów zrobiło się głośno, skarbówka odzyskała ponad 22 mln złotych niezapłaconych rachunków - donosi Business Insider. W tym roku kontrolerzy Poczty Polskiej znów przystępują do działania. Po raz kolejny ruszą w teren, by kolejno zapukać do drzwi Polaków.

Ile wynosi abonament RTV za 2024? Oto jaka jest opłata za abonament

Do opłat abonamentu RTV zobligowani są wszyscy właściciele odbiorników radiowych i telewizyjnych, oprócz osób ustawowo z tego zwolnionych. Wśród nich znajdują się między innymi:

  • osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa,
  • osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne,
  • osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,
  • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Same stawki opłat abonamentowych każdorazowo określane są przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W 2024 wynoszą:

  • 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik,
  • 27,39 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny.

Uiszczenie opłaty jest obowiązkiem. Czy ten został wypełniony, w trakcie rozpoczętych już kontroli, sprawdzają kontrolerzy Poczty Polskiej. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", "kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej".

Podczas wizyty kontrolerzy skupiają się przede wszystkim na sprawdzeniu, czy mieszkańcy i kierowcy zarejestrowali swoje odbiorniki. Jeśli tak się nie stało, nakładają srogie, niekiedy mocno nadwyrężające domowy budżet kary.

Jaka kara za niepłacenie abonamentu? Może mocno nadszarpnąć budżet

"Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty" - informuje Poczta Polska.

Jednocześnie "osoba kontrolowana, powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych" - tłumaczy "Dziennik Gazeta Prawna".

W przypadku niespełnienia tych wytycznych, należy liczyć się z karą. "Jeżeli stwierdzone zostanie użycie niezarejestrowanego sprzętu radiofonicznego lub telewizyjnego, obowiązuje opłata w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej kwoty abonamentu, na dzień stwierdzenia nieprawidłowości" - informuje Poczta Polska.

„Zbliżenia”. Marcin Szczygielski. Mistrz literatury dziecięcej i młodzieżowejINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas