Reklama

Nie tylko "trzynastka" i "czternastka". Oto wszystkie emerytalne bonusy

Emerytura nie jest jedynym świadczeniem, z którego mogą korzystać seniorzy w naszym kraju. W tym roku doczekają się nie tylko 13. oraz 14. emerytury. Pojawią się dodatkowe pieniądze z tytułu innych dodatków. Sprawdźmy, co ZUS oferuje najstarszym i co trzeba zrobić, aby dodatek otrzymać!

Stawki emerytur zmieniły się w wyniku waloryzacji w marcu 2022 roku. Kwota wypłacana seniorom została podniesiona, a wraz z tym wzrosły kwoty dodatków. Bonusy emerytalne przysługują seniorom, którzy spełniają konkretne warunki. Są to m.in. dodatki dla kombatantów czy dodatek osłonowy. Po waloryzacji najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł. Co do tej kwoty mogą otrzymać emeryci?

Reklama

Emerytura 2022. Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny świadczony jest osobom powyżej 75. roku życia oraz niesamodzielnym seniorom. Dla pierwszej wymienionej grupy dodatek jest wypłacany z urzędu. Wynika z tego, że osoby, które ukończyły 75. rok życia, nie muszą załatwiać żadnych formalności. W przypadku niesamodzielności konieczne jest zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia. Taki dokument dołączamy do wniosku o dodatek pielęgnacyjny, który obecnie wynosi 256,44 zł.

Sprawdź również: Wszystkie ulgi dla seniora

Emerytura 2022. Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy jest nowym świadczeniem, mającym na celu zrównoważyć skutki inflacji. Skorzystać z niego mogą samotni seniorzy, których dochód gospodarstwa nie przekracza 2100 zł. Przy gospodarstwie wieloosobowym, dochód netto nie powinien przekraczać 1500 zł na osobę. Dokładna kwota dodatku osłonowego zależna jest właśnie od liczby członków gospodarstwa oraz łącznego dochodu.

Z wyliczeń wynika, że dodatek osłonowy dla jednoosobowego gospodarstwa wynosi minimum 400 zł. Najwięcej zyska wieloosobowe gospodarstwo domowe - maksymalnie 1437,50 zł.

Emerytura 2022. Dodatek kompensacyjny oraz kombatancki

Emeryci będący kombatantami lub ofiarami represji mogą składać wnioski o dodatek kombatancki. Podobny dodatek przysługuje wdowom i wdowcom po kombatantach (dodatek kompensacyjny). Dodatek można otrzymać, jeśli załączy się do wniosku poświadczenie uprawnień kombatanckich. Za dodatek kombatancki seniorzy otrzymają 256,44 zł. Dodatek kompensacyjny od 1 marca 2022 wynosi 38,47 zł.

Emerytura 2022. Ryczałt energetyczny

Ryczałt energetyczny przysługuje kombatantom oraz wdowom po nich. Pozwala zmniejszyć opłaty za prąd, gaz i ogrzewanie. Wysokość ryczałtu przedstawiana jest każdego roku przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W tym roku ryczałt energetyczny obniży rachunki seniorów o 192,58 zł miesięcznie.

Przeczytaj: 500 plus za małżeński staż? Tak miałoby wyglądać "Małżeństwo+"  

Emerytura 2022. Dodatek za tajne nauczanie

Dodatek za tajne nauczanie jest wsparciem dla byłych nauczycieli, prowadzących edukację w czasie okupacji oraz II wojny światowej. Dotyczy to również tych, którzy przed 1 września 1939 uczyli po polsku na terenie Rzeszy Niemieckiej lub Gdańska. Dodatek za tajne nauczanie nie może być wypłacany w sytuacji, w której senior pobiera dodatek kombatancki. Wysokość dodatku dla nauczycieli w trakcie wojny wynosi 256,44 zł.

Emerytura 2022. Świadczenie ratownicze

Świadczenie ratownicze wprowadzono w ustawie z końca 2021 roku. Dodatek ten przysługuje seniorom służącym w OSP, TOPR lub GOPR. Można go otrzymać po osiągnięciu określonych lat aktywnej służby. 

  • u kobiet uwzględnia się 20 lat służby
  • u mężczyzn 25 lat

Liczy się okres, w którym, chociaż raz w roku brało się udział w akcji ratowniczej.

W przypadku świadczenia ratowniczego wniosku nie składa się w ZUS. Z dokumentami emeryt powinien kierować się do miejskiego komendanta Straży Pożarnej. Wszelkie dane o służbie w OSP, GOPR, TOPR powinny być widoczne w systemie Państwowej Straży Pożarnej. Po potwierdzeniu służby emerytowi przysługuje dożywotnio 200 zł wypłacane co miesiąc.

Emerytura 2022. Dodatek do dekodera oraz telewizora

Dodatek do dekodera oraz telewizora przysługuje każdemu, kto chce korzystać z telewizji po zmianie technologii nadawania. Aby korzystać z DVB-T2, należy posiadać odpowiedni dekoder lub odbiornik telewizyjny. Jeśli emeryta na to nie stać, a chce dalej oglądać naziemną telewizję, powinien złożyć wniosek o dofinansowanie. Po uznaniu wniosku seniorowi przysługuje dofinansowanie na zakup dekodera w wysokości 100 zł, a do telewizora 250 zł.

Emerytura 2022. 500 plus dla seniora

500 plus dla seniorów przysługuje od 2019 roku. Jego wypłacanie uzależnione jest od stanu zdrowia emeryta, jego dochodów oraz obywatelstwa. Przysługuje on emerytom:

  • mającym więcej niż 75 lat,
  • niepełnosprawnym,
  • niesamodzielnym,
  • otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatkowo próg dochodowy nie powinien przekraczać 1272,08 zł. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, na konto emeryta wypłacane będzie dodatkowe 500 zł. 

Czytaj również: Kiedy ZUS wypłaci 500 plus? Rządowy program ma nowy okres rozliczeniowy

Inne wsparcie seniorek. Emerytura matczyna

Emerytura matczyna nie jest dodatkiem emerytalnym, lecz należy o niej wspomnieć. To duże wsparcie dla seniorek, które nie osiągnęły odpowiedniej wysługi lat pracy. Przysługuje matkom (minimum czwórki dzieci), które przez wychowanie potomstwa nie mogły podjąć się pracy zarobkowej. Od marca 2019 roku emerytura matczyna przysługuje również ojcom. Otrzymają oni świadczenie tylko wtedy, gdy:

  • matka dzieci zmarła,
  • matka porzuciła dzieci,
  • matka nie zajmowała się w żadnym stopniu wychowaniem dzieci.

Dodatkowo emerytura matczyna przyznawana jest wyłącznie wtedy, gdy senior nie wykazuje żadnych dochodów zapewniających utrzymanie. Po tegorocznej waloryzacji emerytura matczyna wynosi 1338,44 zł. Jeśli senior pobiera jakiś zasiłek (np. rentę), ale jego kwota jest niższa niż emerytura matczyna, otrzyma wyrównanie.

Czytaj także: Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Ile można zyskać?

INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy