Reklama

Reklama

Nigdy przejście na emeryturę nie było tak opłacalne! Ten rok jest kluczowy

Rok 2022 jest kolejnym rokiem wyższych świadczeń dla osób kończących aktywność zawodową, co jest bezpośrednim efektem m.in. pandemii i dużej liczby zgonów. Termin, w którym składany będzie wniosek może mieć znaczenie, jeśli chodzi o wysokość świadczenia. Dowiedz się, kiedy warto przejść na emeryturę w 2022 roku.

Emerytura - wszystko co musisz o niej wiedzieć

Emerytura jest miesięcznym świadczeniem, które przysługuje każdemu płatnikowi ZUS po przepracowaniu odpowiedniej liczby lat oraz po osiągnięciu konkretnego wieku, który różni się w zależności od płci. Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł brutto.

Obecnie, chcąc przejść na emeryturę, kobieta musi mieć ukończone 60 lat, a mężczyzna 65 lat. Wysokość świadczenia emerytalnego liczona jest poprzez podzielenie kapitału uzbieranego przez płatnika przez średnie dalsze trwanie życia, czyli przez przewidywany okres, w którym emeryt będzie pobierać wypłaty.

Co ważne, wysokość świadczenia emerytalnego, zależy nie tylko od ilości przepracowanych lat przez płatnika, ale także od terminu złożenia wniosku o emeryturę.  

Nawet 1150 zł ekstra do emerytury. Seniorze, pamiętaj o tych dodatkach!

Reklama

Emerytura 2022 - kiedy przejść na emeryturę?

Zastanawiając się, kiedy przejść na emeryturę, warto zdecydować się na ten krok jeszcze w 2022 roku, ponieważ będzie to korzystniejsze niż w innych latach. Dodatkowo wiele wskazuje, że również w przyszłości taka sytuacja może się nie powtórzyć.

Wynika to z dwóch rzeczy:

 • Korzystnego przelicznika wysokości przyznawanej emerytury - na to wpływ miała przede wszystkim pandemia, podczas której rosnąca liczba zgonów spowodowała, że spadła prognozowana dalsza długość trwania życia. Ma to bezpośrednie znaczenie w czasie ustalania wysokości przyznawanych emerytur w najbliższym czasie, ponieważ ZUS decydując o tym, jak wysokie będą świadczenia emerytalne, kieruje się przede wszystkim statystykami z tablic GUS. Dodatkowym czynnikiem działającym na korzystniejsze przeliczanie wysokości przyznawanej emerytury, jest to, że ostatnie dwa lata wykazały korelację wzrostu liczby zgonów ze spadającą prognozowaną dalszą długością życia.
 • Nadchodzącej rekordowej waloryzacji - na przyszły rok przyjęty został już projekt budżetu, który wskazuje na to, że marcowa podwyżka emerytur ma wynieść 13,8 proc. Oznacza to, że będziemy mieli do czynienia z najwyższym wskaźnikiem od momentu reformy emerytalnej z 1999 roku.

Te dwa czynniki będą miały realny wpływ na finanse emerytów, ponieważ szacuje się, że przyszłoroczne emerytury będą różnić się od tych z poprzednich lat nawet o kilkaset złotych.

Kiedy opłaca się iść na emeryturę w 2022 roku?

Składając wniosek o świadczenia emerytalne, musimy wziąć pod uwagę także to, kiedy opłaca się przejść na emeryturę w 2022 roku, ponieważ data złożenia wniosku ma spore znaczenie dla wysokości świadczenia.

W tym roku wniosek o emeryturę najbardziej opłacało się złożyć po 1. lipca, ponieważ po waloryzacji emerytura kobiety, która ukończyła 61 lat i złożyła wniosek o przyznanie świadczenia po tym okresie, może zyskać emeryturę wyższą o 7,7%, a kobieta 62-letnia nawet o 18,2 %.

Inną z opcji, wpływających pozytywnie na finanse emeryta, jest także podjęcie decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej oraz złożenie wniosku o emeryturę. Należy wtedy rozwiązać umowę jeden lub dwa dni przed końcem miesiąca i złożyć wniosek o emeryturę wraz ze świadectwem pracy. Dzięki temu za dany miesiąc można otrzymać pełną pensję oraz emeryturę. Należy jednak pamiętać, że składając wniosek o świadczenie ostatniego dnia miesiąca wraz ze świadectwem pracy, emeryturę dostawać będziemy dopiero od następnego miesiąca.

Istotne jest także uwzględnienie dnia urodzin podczas składania wniosku, ponieważ wiek płatnika w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i miesiącach. W przypadku gdy wniosek o emeryturę został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego, wartość średniego dalszego trwania życia przyjmowana jest z dnia osiągnięcia tego wieku. Jeżeli natomiast wniosek o emeryturę zostanie złożony po miesiącu osiągnięcia tego wieku, wartość średniego dalszego trwania życia przyjmowana jest zgodnie z dniem złożenia wniosku. Jest to ważne, z tego względu, że złożony później wniosek wpływa na nieco wyższe świadczenie, ponieważ ZUS zakłada wtedy krótsze średnie dalsze trwanie życia.

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?

W przypadku niektórych zawodów płatnicy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Ta zasada obejmuje pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach. Dotyczy to osób wykonujących prace o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia. Wcześniejsza emerytura to przywilej między innymi osób, które zatrudnione są jako:

 • pracownicy organów kontroli państwowej, administracji celnej
 • służby mundurowe (np. żołnierze, policjanci, pracownicy ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, CBA, strażacy)
 • górnicy
 • nauczyciele, wychowawcy
 • pracownicy wykonujący działalność twórczą lub artystyczną
 • dziennikarze.

Wcześniejsza emerytura należy się również osobom, które urodziły się w latach 1949-1968 i pracowały w szczególnych warunkach i spełniły konkretne warunki:

 • Mają udokumentowany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
 • Nie są członkami otwartego funduszu emerytalnego OFE.
 • Posiadają dokumenty, potwierdzające uregulowane okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
 • Do 31 grudnia 1998 roku miały staż pracy 20 (w przypadku kobiet) lub 25 lat (w przypadku mężczyzn.

Prawie 5 tys. zł dodatku do emerytury. Kto może je otrzymać?

Kalkulator podwyższonego wieku przejścia na emeryturę - ZUS

Na oficjalnej stronie ZUS, każdy zainteresowany może skorzystać z urządzenia, jakim jest kalkulator podwyższonego wieku przejścia na emeryturę. Podczas obliczeń bierze on pod uwagę dwa czynniki: płeć i datę urodzenia.

Po wprowadzeniu danych kalkulator wylicza na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) (ustawa podwyższająca wiek emerytalny) podwyższony wiek przejścia na emeryturę i wyznacza datę, wskazującą na to, kiedy płatnik będzie mógł udać się na emeryturę.

Czytaj również: 14. emerytura: Ile będzie wynosić świadczenie w 2023 roku?


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | emeryci

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy