Przepracowała tylko jeden dzień. Tyle dostała emerytury

Andrzej Zasadni

Opracowanie Andrzej Zasadni

Na wysokość emerytury w Polsce składa się kilka zmiennych. Jedną z najważniejszych są okresy składkowe, które powstają wraz z zatrudnieniem. Choć przepracowanie tylko jednego dnia w ciągu całego życia oznacza przyznanie świadczenia, to nie ma powodów do radości. Jest skrajnie małe, dlatego warto w ciągu zawodowego życia zadbać o to, by okresów składkowych było jak najwięcej. Sprawdzamy, ile wynosi emerytura po przepracowaniu jednego dnia oraz co zrobić w sytuacji, kiedy senior przez całe życie nie miał żadnego zarobkowego zajęcia.

Emerytura za jeden dzień pracy zostanie przyznana, jednak jej wysokość nie może być satysfakcjonująca dla seniorów.
Emerytura za jeden dzień pracy zostanie przyznana, jednak jej wysokość nie może być satysfakcjonująca dla seniorów. 123RF/PICSEL

Czy po jednym dniu pracy można dostać emeryturę?

System emerytalny w Polsce należy do jednych z najbardziej liberalnych w Europie. Na przykład w Niemczech świadczenie otrzymają osoby, które mają przepracowane minimum rok, a do tego opłacają składki emerytalne przez tak zwany okres wyczekiwania, który wynosi pięć lat. Z kolei w Wielkiej Brytanii, aby otrzymać jakąkolwiek emeryturę państwową, należy opłacać składki National Insurance przez co najmniej 10 lat.

Czy po jednym dniu pracy można dostać emeryturę? W Polsce system emerytalny uprawnia do emerytury już po jednym dniu pracy. Warto jednak zawczasu wiedzieć, że świadczenie z tego tytułu będzie minimalne. To, ile wyniesie emerytura, zależy od wysokości składek zgromadzonych na koncie w ZUS. Im mniejsze, tym niższe świadczenie i uboższe życie seniora.

Jaki jest minimalny okres pracy do emerytury?

Minimalny okres do emerytury to jeden dzień. Tyle wystarczy przepracować, by zyskać formalne prawo do świadczenia. W przypadku tych osób, które chcą starać się o minimalną emeryturę, muszą pracować znacznie więcej. W naszym kraju obowiązuje próg związany ze stażem pracy. Ten wynosi 20 lat dla kobiet i 25 mężczyzn. Te okresy pracy sprawiają, że na konto wpływa świadczenie w wysokości minimalnej emerytury. Oczywiście warto pamiętać, że o świadczenie można ubiegać się po przekroczeniu odpowiedniego wieku emerytalnego - to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Co z osobami, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie mają wymaganego stażu pracy? Sytuacja jest skomplikowana, ponieważ standardowa emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przysługuje osobom bez żadnego stażu pracy. Istnieje jednak kilka scenariuszy, które omijają te ograniczenia. Pierwszy z nich to tzw. emerytura w drodze wyjątku. Na świadczenie bez stażu pracy mogą liczyć osoby, które ze względu na wiek lub całkowitą niezdolność nie mogą podjąć pracy zarobkowej, a do tego nie mają niezbędnych środków do życia. Emerytura w drodze wyjątku jest przyznawana po złożeniu wniosku do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wysokość świadczenia ustalana jest na poziomie minimalnej emerytury.

Emerytura bez stażu pracy może zostać przyznana także przez Prezesa Rady Ministrów. Można ją jednak otrzymać tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Premier przyznaje ją osobom w uznaniu zasług na rzecz życia społecznego, kulturalnego, obronności kraju czy umacniania niepodległego bytu państwa. Wysokość tej emerytury ustala premier.

Kolejna z możliwości to świadczenie uzupełniające "MAMA 4+". To propozycja emerytury bez stażu pracy dla osób, które zrezygnowały z zatrudnienia w celu wychowania dzieci lub z tego powodu w ogóle nie podjęły pracy. Trzeba jednak być matką, która ukończyła 60 lat i wychowała co najmniej 4 dzieci lub być ojcem, który ukończył 65 lat i również wychował co najmniej 4 dzieci. Emerytura bez stażu pracy przyznawana jest w wysokości najniższej emerytury, pod warunkiem jednak, że rodzic nie pobiera emerytury ani renty.

Kiedy praca liczy się do emerytury?

Co wlicza się do stażu pracy? Warto wiedzieć, że nie są to tylko okresy zatrudnienia na umowę o pracę. Lista jest znacznie dłuższa, a ujmując rzecz ogólnie, są to wszystkie okresy składkowe, w których odprowadzano składki na ubezpieczenie społeczne. Do okresu stażu pracy wlicza się również pracę za granicą potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, pełnienie służby wojskowej, urlop wychowawczy oraz wypoczynkowy, urlop macierzyński, a także studia doktoranckie.

Kiedy praca liczy się do emerytury? Oprócz wyżej wymienionych liczą się także prowadzenie gospodarstwa rolnego lub praca w takim gospodarstwie u współmałżonka, okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, powypadkowego lub chorobowego. Do tego do okresu pracy wlicza się czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czas stażu odbywanego będąc osobą bezrobotną czy czas spędzony na edukacji.

Niewielki staż pracy oznacza małą emeryturę w przyszłości. Warto jednak wiedzieć, że do stażu pracy wliczają się nie tylko okresy zatrudnienia na umowę o pracę.
Niewielki staż pracy oznacza małą emeryturę w przyszłości. Warto jednak wiedzieć, że do stażu pracy wliczają się nie tylko okresy zatrudnienia na umowę o pracę. 123RF/PICSEL

Czy L4 liczy się do emerytury? Dla osób, które często korzystają ze zwolnienia lekarskiego, nie mamy dobrych informacji. Każde zwolnienie chorobowe obniża wysokość świadczenia emerytalnego. Wynika to z faktu, że zwolnienia lekarskie z takich chorób jak przeziębienie czy grypa, są okresami nieskładkowymi. To oznacza, że L4 nie liczy się do emerytury.

Przepracowała jeden dzień, tyle dostaje emerytury

Wysokość emerytury po przepracowaniu jednego dnia jest dramatycznie mała. Przykładów mikro świadczeń nie brakuje. Jednym z nich jest mieszkanka Legnicy, która przepracowała jeden dzień w życiu. Wysokość jej emerytury jest śladowa i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje tylko 43 grosze miesięcznie.

Niestety takich osób jest więcej, także tych, którzy pracowali dłużej niż jeden dzień. Jedna z mieszkanek Wałbrzycha przepracowała w życiu łącznie pół roku i w tym czasie odkładała składki do ZUS. Po przejściu na emeryturę otrzymuje obecnie 19 groszy miesięcznie emerytury. Statystyki są niepokojące - jeszcze w 2013 roku liczba seniorów z emeryturą poniżej minimalnej wynosiła 36 tys. Dziś ta liczba jest ponad dziesięciokrotnie większa. Na koniec 2023 roku było niemal 400 tys. emerytów z mikroemeryturą.

Przeczytaj również:

Kobieta za kierownicą ciężarówki. Brigitte kocha ten zawódDeutsche Welle
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas