Za upadek na chodniku możesz dostać odszkodowanie. Oto kto musi je wypłacić

Dagmara Kotyra

Opracowanie Dagmara Kotyra

Atak zimy w tym roku okazał się dla wielu niezwykłym zaskoczeniem. Intensywne opady śniegu utrudniły nie tylko warunki na drogach, ale także na chodnikach. Nieodśnieżone i nieposypane solą lub piachem ścieżki mogą okazać się niezwykle zdradliwe. Co, jeśli upadniesz na chodniku? Kto wypłaci odszkodowanie? Sprawdźmy, co mówią przepisy.

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanu chodnika? Wszystko zależy od tego, gdzie się znajduje
Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanu chodnika? Wszystko zależy od tego, gdzie się znajdujeARKADIUSZ ZIOLEK/East NewsEast News

Upadek na chodniku - kto za to odpowiada?

Wówczas złość poszkodowanego sięga zenitu, ale kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanu chodnika? Wszystko zależy od tego, gdzie się znajduje. Za chodniki przy drogach publicznych odpowiada miasto lub gmina, a o te znajdujące się na osiedlu dba zarząd osiedla, spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa. Z kolei za utrzymanie prawidłowego stanu przystanków autobusowych odpowiada właściwe przedsiębiorstwo komunikacji publicznej. 

Zarządca może zlecić odśnieżanie firmie zewnętrznej, a więc jeśli dojdzie do wypadku na nieodśnieżonym chodniku, to odpowiedzialność spada na usługodawcę.

Za chodnik może odpowiadać również osoba prywatna. Tak jest w przypadku, gdy przylega on do posesji i nie oddziela go pas zieleni. Art. 5. ust. 1. pkt 4. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że "właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych".

Chcąc uzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku, należy zgłosić się do osoby, instytucji bądź firmy odpowiedzialnej za utrzymanie jego nawierzchni w prawidłowym stanie
Chcąc uzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku, należy zgłosić się do osoby, instytucji bądź firmy odpowiedzialnej za utrzymanie jego nawierzchni w prawidłowym stanie123RF/PICSEL

Odszkodowanie za upadek na chodniku

Mało kto wie, że za upadek na chodniku można ubiegać się o odszkodowanie do osoby odpowiedzialnej za utrzymanie na nim porządku. Nie dotyczy to jednak tylko zimowego oblodzenia i zaśnieżenia. Może się to wiązać również z wypadkiem spowodowanym, chociażby ubytkiem w nawierzchni. W tej sytuacji w grę w chodzi art. 415 Kodeku cywilnego, który stanowi, że kto "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia".

Ubiegając się o rekompensatę za poniesione szkody, konieczne jest wykazanie winy osoby, która powinna zadbać o prawidłowy stan chodnika. Wówczas pomocna może się okazać dokumentacja fotograficzna ukazująca miejsce zdarzenia oraz poniesione straty, a także relacja świadka. Trzeba jednak podkreślić, że odpowiedzialność za zdarzenie nie zawsze spada na zarządcę chodnika. Może się przecież zdarzyć, że np. właściciel posesji odśnieżył chodnik przed domem tuż przed wyjściem do pracy. W związku z tym nie ponosi on winy za nagłe oblodzenie chodnika, które wynikło np. z wystąpienia marznących opadów pod jego nieobecność.

Poszkodowany może otrzymać odszkodowanie m.in. za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji oraz dojazdy do placówek medycznych, czy też utracone wynagrodzenie w wyniku czasowej niezdolności do pracy. Poza tym możliwe jest uzyskanie renty, jeśli poszkodowany całkowicie lub częściowo stracił zdolność do pracy oraz zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę.

Chcąc uzyskać odszkodowanie za wypadek na chodniku, należy zgłosić się do osoby, instytucji bądź firmy odpowiedzialnej za utrzymanie jego nawierzchni w prawidłowym stanie. Konieczne jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej uszczerbek na zdrowiu i poniesione straty. Odszkodowanie jest najczęściej wypłacane z OC właściciela lub zarządcy, a więc może się zdarzyć, że poszkodowany będzie musiał sam zgłosić się do jego ubezpieczyciela.

Ile wynosi odszkodowanie za upadek na chodniku?

Wysokość odszkodowania jest uzależniona m.in. od poniesionego uszczerbku na zdrowiu, a więc wypłacane kwoty są kwestią indywidualną. Konieczne jest więc dostarczenie odpowiedniej dokumentacji medycznej, rachunków i faktur ukazujących poniesione koszty leczenia oraz dokumentujących koszty przejazdów m.in. na zabiegi, rehabilitację czy też wizyty u lekarza specjalisty.

W przypadku otrzymywania mniejszego wynagrodzenia związanego m.in. ze zwolnieniem lekarskim ważne jest dołączenie zaświadczenia o zarobkach z ostatnich 12 miesięcy. Poza tym ubiegając się o odszkodowanie, warto dostarczyć dokumenty ukazujące wartość przedmiotów, które uległy uszkodzeniu podczas wypadku.

Jak podaje Business Insider, odszkodowanie za wypadek na zaśnieżonym lub oblodzonym chodniku może wynosić 1-2 tys. zł. Zdarza się jednak, że poszkodowani otrzymują kwoty większe niż 40 tys. zł.

***

Czas na lepsze. Odcinek 2INTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas