Znacznie więcej niż 500+ od ZUS-u. Oto wszystkie dodatki na rodzinę

ZUS wypłaca rodzinom świadczenia z różnych tytułów. Wszystko zależy od tego, jakie wnioski zostaną złożone. Dużo rodzin jednak nie jest świadomych, że oprócz 500+ skorzystać mogą z innych dofinansowań rządowych. Wspomnieć można tu również o wyprawce czy Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Jakie jeszcze świadczenia oferuje ZUS? Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pieniądze? Poznajmy wszystkie świadczenia dla rodzin.

Świadczenia dla rodziny. Ile pieniędzy możemy otrzymać z ZUS-u?
Świadczenia dla rodziny. Ile pieniędzy możemy otrzymać z ZUS-u?Marek BAZAK/East NewsEast News

ZUS wspiera rodziny wieloma świadczeniami. Obecnie nie jest to już tylko 500+ czy dofinansowanie do wyprawki. Dobrze jest upewnić się, jakie świadczenia można zyskać w ZUS-ie bez minimalnej kwoty dochodu.

Świadczenia dla rodziny. Co wypłaca ZUS?

ZUS oferuje szereg świadczeń wspierających rodziców w wychowaniu swojego potomstwa. Oprócz znanego już programu "Rodzina 500 plus" uzyskać można:

 • fundusze na wyprawkę szkolną,
 • dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku,
 • zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
 • świadczenie rodzinne,
 • zasiłek wychowawczy 500+,
 • rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Dla kogo świadczenie?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wynosi w ciągu całego świadczenia 12 tysięcy złotych
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy wynosi w ciągu całego świadczenia 12 tysięcy złotych123RF/PICSEL

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest jednym z nowszych programów świadczeń rodzinnych. Powstał na początku 2022 roku, a jego przyznanie nie jest zależne od dochodów rodziny. Część osób nie jest świadoma istnienia Kapitału Opiekuńczego, gdyż jego złożenie możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Dokumenty złożyć można przez stronę ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

RKO wynosi w ciągu całego świadczenia 12 tysięcy złotych. Jest kwotą płaconą w formie miesięcznych wypłat. Rodzice mogą wybrać, czy chcą otrzymywać dofinansowanie w kwocie 500 zł przez 2 lata, czy 1000 zł przez rok. Fundusz przysługuje rodzicom, których dzieci ukończyły rok, lecz nie mają więcej niż 35 miesięcy. Świadczenie RKO przysługuje wyłącznie na jedno dziecko.

Ile dofinansowania pobytu dziecka w żłobku?

Dzieci objęte programem otrzymują odgórne opłacenie placówki opiekuńczej w wysokości 400 zł miesięcznie. Pieniądze z urzędu przekazywane są bezpośrednio do żłobka. Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku nie jest zależne od dochodu rodziców. Należy jednak pamiętać o złożeniu dokumentów najpóźniej 2 miesiące po przyjęciu dziecka do placówki. Wnioski składać można w ZUS-ie, na stronie banku lub na portalu Emp@tia.

Jak złożyć wniosek o 500 plus?

Program Rodzina 500 plus jest świadczeniem dla wszystkich dzieci
Program Rodzina 500 plus jest świadczeniem dla wszystkich dzieciArkadiusz Ziolek/Marek Bazak / EastNewsEast News

Program Rodzina 500 plus jest świadczeniem dla wszystkich dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Jest to kolejne świadczenie, które nie wymaga od nas weryfikacji naszego dochodu. Wniosek o 500+ złożyć można w dowolnym momencie na różne sposoby. Możemy więc wniosek złożyć przez stronę internetową ZUS-u, portal Emp@atia lub przez bankowość elektroniczną.

Program 500+ polega na wypłacaniu 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Okres wypłacania świadczeń wynosi rok. Okres świadczeń liczony jest od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Istnieje możliwość złożenia wniosku w trakcie okresu świadczeń. Otrzymamy wtedy pieniądze dopiero od miesiąca, w którym złożyliśmy dokumenty.

Dla kogo program "Dobry Start"? Kto otrzyma wyprawkę szkolną?

Z programu "Dobry Start" można skorzystać raz w roku. Jest wsparciem finansowym w przygotowaniu wyprawki szkolnej. Przysługuje na każde dziecko, które ukończyło 7 lat, lecz nie skończyło 20 lat. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wiek ten został wydłużony, wynoszący 24 lata. Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice otrzymują jednorazową wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł. Wniosek składać można od 1 lipca do 30 listopada.

Wnioski o "Dobry Start" można składać na:

 • stronie ZUS-u,
 • przez bankowość elektroniczną,
 • portal Emp@tia.

Wnioski składane po 30 września rozpatrywane są wolniej niż przed tym okresem. Osoby, którym zatwierdzono wniosek otrzymają fundusze dwa miesiące po złożeniu dokumentów. Wniosek o "Dobry Start" może złożyć rodzic, opiekun prawny lub dyrektor ośrodka opiekuńczo-wychowawczego.

Gdzie oraz kto powinien zgłosić się o zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny częściowo pokrywa wydatki związane z utrzymaniem dziecka. W porównaniu z programem Rodzina 500 plus tutaj uwzględnia się dochody rodziny. Miesięcznie można otrzymać:

 • 95 zł na dziecko do 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku 5-18 lat,
 • 135 zł na dziecko w wieku 18-24 lata.

Pieniądze te przysługują w momencie, w którym dochód rodziny po przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł. W przypadku osób niepełnosprawnych dochód ten nie powinien przekroczyć 764 zł. Wniosek należy składać w odpowiednich urzędach wytypowanych przez gminę. Może zdarzyć się więc, że świadczenie koniecznie będzie trzeba składać w ZUS-ie.

Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Dla kogo "Becikowe"?

Wniosek o "Becikowe" składa się w tych samych miejscach co wnioski o zasiłek rodzinny. W przypadku zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka również ważny jest próg dochodowy. Próg taki nie powinien przekroczyć 1922 zł na osobę w rodzinie. Po zatwierdzeniu wniosku jesteśmy w stanie otrzymać jednorazowo 1000 zł na zakup rzeczy dla maluszka.

Pieniądze za urodzenie dziecka otrzymać mogą rodzice noworodka, jego opiekunowie prawni lub opiekun faktyczny. Istnieje jeszcze jeden warunek uzyskania "Becikowego". Należy udokumentować, że matka dziecka od minimum 10 tygodnia ciąży była pod stałą opieką lekarza.  

***

Czytaj także:

„Ewa gotuje”: Sorbet arbuzowo-malinowyPolsat
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas