Reklama

Reklama

ZUS przypomina o ważnej dacie. Nie złożysz wniosku w terminie - pieniądze przepadną

ZUS przypomina przedsiębiorcom i osobom wykonującym umowy cywilnoprawne o ważnej dacie. Chodzi o świadczenie postojowe. - Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii - czytamy w oficjalnym komunikacie. Termin mija 16 sierpnia.

Wnioski o świadczenie postojowe - ważna data 

Osoby, które starają się o świadczenia postojowe, muszą się pospieszyć. Na złożenie wniosku jest coraz mniej czasu. Termin bowiem mija 16 sierpnia 2022 roku.  - Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii - czytamy na stronie ZUS. 

Wskazany termin dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Wysokość świadczenia postojowego

Jak informuje ZUS, świadczenie postojowe przysługuje zwykle w wysokości 2080 zł, czyli 80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) obowiązującego w 2020 roku. - Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł - przypomina Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Reklama

Czytaj również: Podwójna emerytura co miesiąc nie dla każdego. Chodzi o dwa wnioski

Świadczenie postojowe - warunki 

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce COVID-19. Aby otrzymać środki, należy spełnić kilka określonych warunków. 

Świadczenie postojowe zwykłe  - dotyczy osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców
Warunki:

 •  Rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. 
 •  Miałeś przestój w prowadzeniu działalności w wyniku COVID-19.
 • Nie zawiesiłeś działalności i uzyskałeś przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku niższy o co najmniej 15 proc. od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim. 
 •  Zawiesiłeś działalność po 31 stycznia 2020 r. 
 •  Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, chyba że równocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 
 •  Mieszkasz na terytorium RP, z obywatelstwem RP, PCz UE, PCz EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub jesteś cudzoziemcem i legalnie przebywasz na terytorium RP.

Świadczenie postojowe zwykłe - kontynuacja  - dotyczy osoby, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców

Warunki: 

 •  Otrzymałeś świadczenie postojowe z wniosku RSP-D. 
 •  Oświadczyłeś, że twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.
 •  Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym otrzymałeś wcześniejsze świadczenie.

Świadczenie postojowe zwykłe - dotyczy osoby, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

Warunki:

 •  Jako zleceniodawca lub zamawiający miałeś przestój w działalności w wyniku COVID-19. 
 •  Zawarłeś umowę przed 1 kwietnia 2020 r. 
 •  Uzyskałeś przychód, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, niższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS. 
 •  Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. 
 •  Mieszkasz na terytorium RP, z obywatelstwem RP, PCz UE, PCz EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub jesteś cudzoziemcem i legalnie przebywasz na terytorium RP.

Świadczenie postojowe zwykłe - kontynuacja - dotyczy osoby, która wykonuje umowę cywilnoprawną (agencyjną, zlecenie, inną umowę o świadczenie usług)

Warunki:

 • Otrzymałeś świadczenie z wniosku RSP-C lub RSP-CZ.
 • Oświadczysz, że twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się. 
 • Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w następnym miesiącu po tym, w którym otrzymałeś wcześniejsze świadczenie.

*źróło informacji ZUS 

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

ZUS przypomina, że od 1 lipca 2022 roku wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. Dlatego do wniosku należy dołączyć: oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Dodatkowo potrzebny będzie także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. - Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do wniosku o świadczenie postojowe - podkreśla ZUS. 

Wnioski o wsparcie można złożyć elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: postojowe | świadczenia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy