Czy szkoła średnia i studia wliczają się do emerytury? ZUS mówi jasno

Staż pracy jest jednym z warunków, które należy spełnić, by otrzymać emeryturę. Nie wszyscy wiedzą, że do stażu zalicza się nie tylko okres posiadania umowy o pracę, ale również czas przeznaczony na naukę. Jak jest on liczony?

Lata przeznaczone na naukę doliczane są do stażu pracy
Lata przeznaczone na naukę doliczane są do stażu pracy 123RF/PICSEL

Staż pracy a emerytura

W Polsce emerytura przysługuje pracownikowi po spełnieniu dwóch, kluczowych warunków. W przypadku kobiety konieczne jest ukończenie 60. roku życia i posiadanie 20 lat stażu pracy. Mężczyzna powinien ukończyć 65 lat oraz posiadać 25 lat stażu pracy. Jeśli nie osiągnęliśmy minimalnego okresu stażu pracy, nie przysługuje nam emerytura.

Warto pamiętać, że pojęcia staż pracy używa się w Polsce zarówno w odniesieniu do kodeksu pracy jak i emerytury. W obu tych sytuacjach zasady jego ustalania są różne.

Do stażu pracy w kontekście kodeksu pracy wlicza się nie tylko długość umowy o pracę, ale także ukończone szkoły. W zależności od ostatnio ukończonego poziomu edukacji przysługują nam:

  • po ukończeniu szkoły zawodowej - 3 lata stażu pracy
  • po ukończeniu liceum - 4 lata stażu pracy
  • po ukończeniu technikum - 5 lat stażu pracy
  • po ukończeniu szkoły policealnej - 6 lat stażu pracy. 

Oprócz tego do stażu pracy zalicza się okres:

  • wypowiedzenia, które zostało skrócone z winy pracodawcy 
  • pracy poza granicami kraju u zagranicznego pracodawcy
  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym należącym do małżonka
  • pobierania zasiłku lub stypendium z Urzędu Pracy - warunkiem jest podjęcie szkoleń lub staży zaproponowanych przez UP
  • służby wojskowej.

Do stażu pracy nie wlicza się umów cywilnoprawnych, umów zlecenie oraz o dzieło. Staż pracy nie liczy się również przy umowie agencyjnej oraz działalności gospodarczej. 

Dla celów emerytalnych do stażu pracy nie wliczamy także nauki w szkole średniej. 

Czy studia wliczają się do emerytury?

Studia, zarówno te w trybie dziennym, jak i w trybie wieczorowym czy zaocznym zaliczane są do okresu nieskładkowego, więc wliczane są do stażu pracy. Zarówno studia magisterskie jak i licencjackie pozwalają na doliczenie ośmiu lat.

Aby udokumentować ukończenie studiów, należy przedstawić zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt ich ukończenia, czas ich trwania i programowy wymiar studiów. Potwierdzeniem może być również dyplom.

Co z osobami, które jednocześnie studiują i pracują? W ich przypadku do stażu emerytalnego wlicza się albo pracę albo studia i nie sumuje się tych okresów, nawet gdy biegną one równolegle.

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas