Dodatkowe świadczenie, które można łączyć z 800 plus. Komu przysługuje?

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O dodatkowe świadczenie mogą starać się nie tylko osoby wychowującej samotnie dzieci, choć to dla nich jest ono najbardziej opłacalne. Kto może otrzymać nowy zasiłek rodzinny w 2024 roku i ile wyniesie?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowegoZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWSEast News

Zasiłek rodzinny przyznawany jest w oparciu o kryterium dochodowe i może być pobierany jednocześnie z 800 plus. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2 do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie trzecim zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny 2024: Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

Wsparcie to nie jest więc dostępne dla dużej ilości osób, ale może być sporym wsparciem np. dla osoby wychowującej samotnie kilkoro dzieci.

WAŻNE: Dochód ze świadczenia 800 plus nie jest uwzględniany przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego.

Zasiłek rodzinny 2024: Ile wynosi?

Kwota zasiłku rodzinnego jest zróżnicowana ze względu na wiek dziecka i wynosi:

 • 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
 • 124 zł na dziecko w wieku 5 - 18 lat,
 • 135 zł na dziecko uczące się w wieku 18 - 24 lata.

Obok właściwego świadczenia można uzyskać  także dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć w urzędzie miasta/gminy. Okres świadczeniowy jest liczony od 1 listopada do 31 października. Wniosek powinien więc zostać złożony do końca września i odpowiednio udokumentowany. W przypadku minimalnego przekroczenia limitów, świadczenie nie przepadnie, ale zostanie zmniejszone według zasady "złotówka za złotówkę".

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas