Są wyliczenia czerwcowych emerytur. Jakie kwoty wpłyną na konta?

Już końcem maja pierwsi emeryci otrzymają przelewy z czerwcowymi świadczeniami. Seniorzy zobaczą na kontach zwaloryzowane stawki podstawowego świadczenia. Na jakie kwoty mogą liczyć?

Osoby otrzymujące emerytury pierwszego dnia miesiąca, dostaną je na konta 31 maja
Osoby otrzymujące emerytury pierwszego dnia miesiąca, dostaną je na konta 31 maja123RF/PICSEL

W kwietniu polscy emeryci mogli liczyć na trzynastą emeryturę, czyli dodatkowe świadczenie w wysokości 1780,96 zł brutto. Aby ją otrzymać, nie trzeba było składać żadnego wniosku - ZUS przyznaje ją bowiem automatycznie. Trzynaste emerytury wypłacane są zawsze wraz ze świadczeniem podstawowym, w terminie jego wypłaty czyli 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. W maju emerytury "wróciły do normy", jak będzie w czerwcu?

Są już wyliczenia czerwcowych emerytur. Jakie kwoty wpłyną na konta?

Osoby otrzymujące emerytury pierwszego dnia miesiąca, dostaną je na konta 31 maja, 1 czerwca wypada bowiem w tym roku w sobotę. Waloryzacja wyniosła w tym roku 12,2 proc i podniosła minimalną emeryturę do 1780,96 zł.

Gazeta Pomorska podała przykładowe podwyżki na jakie mogli liczyć polscy seniorzy pobierający wcześniej następujące emerytury:

  • 1 tys. zł brutto przed waloryzacją (do marca) - 1020,29 zł netto po waloryzacji 
  • 1.200 zł brutto przed waloryzacją (do marca) - 1.224,35 zł netto po waloryzacji
  • 1.400 zł brutto przed waloryzacją (do marca) - 1428,41 zł netto po waloryzacji 
  • 1.600 zł brutto przed waloryzacją (do marca) - 1632,47 zł netto po waloryzacji 
  • 1.800 zł brutto przed waloryzacją (do marca) - 1836,53 zł netto po waloryzacji 
  • 2 tys. zł brutto przed waloryzacją (do marca) - 2040,58 zł netto po waloryzacji. 

Waloryzacja emerytur to stałe narzędzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przy pomocy którego agencja wyrównuje świadczenie do aktualnej siły nabywczej pieniądza. Na wysokość wskaźnika waloryzacji ma wpływ inflacja konsumencka lub tzw. inflacja emerycka, czyli średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, który jest obliczany osobno dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Przy wyliczaniu wskaźnika waloryzacji bierze się pod uwagę ten wskaźnik, który jest korzystniejszy dla seniorów.

Na wysokość waloryzacji wpływ ma także realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Z prognoz opublikowanych przez resort finansów wynika, że seniorzy w przyszłym roku nie zobaczą już tak dużego wzrostu świadczeń. Szacunki wskazują na to, że w 2025 roku waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wyniesie 7,5 proc. Jest to najniższa prognozowana wartość od 2021 roku, gdy inflacja w Polsce zaczęła rosnąć. 

Ile wyniesie najniższa emerytura w 2025 roku? Przy założeniu, że w 2025 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie 7,5 proc., najniższe świadczenie emerytalne w przyszłym roku będzie wynosiło 1914,53 zł. Przypomnijmy, że obecnie najniższa emerytura wynosi 1780,96 zł, a więc od 1 marca 2025 roku może ona wzrosnąć o 133,57 zł.

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!.
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas