Reklama

Reklama

Tylko wybrani mogą otrzymać dwie emerytury. Jesteś w tej grupie?

Jednoczesne pobieranie świadczenia emerytalnego z ZUS i KRUS? To możliwe wtedy, gdy spełniamy określone ustawowo warunki. W przeciwnym razie musimy dokonać wyboru między świadczeniami. Jakich błędów unikać? Kto może się ubiegać o jednoczesną wypłatę obu świadczeń? Wyjaśniamy.

  • W Polsce świadczenie emerytalne może wypłacać ZUS lub KRUS. Aby otrzymać pieniądze z dwóch źródeł jednocześnie, trzeba spełnić określone wymagania
  • ZUS wypłaca emeryturę osobom zajmującym się działalnością pozarolniczą gospodarczą lub wykonującym pracę na podstawie umów o pracę lub zlecenie
  • KRUS wypłaca emeryturę ograniczonej liczbie osób - ubezpieczona osoba musi być rolnikiem


Emerytura z ZUS czy KRUS?

Emerytura to świadczenie pieniężne wypłacane regularnie, zazwyczaj co miesiąc. Przysługuje osobom ubezpieczonym, które spełniają określone warunki wymienione w ustawie. Świadczenie w naszym kraju najczęściej wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Reklama

ZUS wypłaca emeryturę wszystkim osobom zajmującym się działalnością pozarolniczą gospodarczą lub wykonującym pracę na podstawie umów o pracę lub zlecenie. Z kolei KRUS wypłaca emeryturę ograniczonej liczbie osób - emerytura jest w tym przypadku możliwa tylko wtedy, gdy osoba ubezpieczona jest rolnikiem.

ZUS i KRUS przyznają świadczenia emerytalne w oparciu o dane ubezpieczeniowe uprawnionego do emerytury. Kluczowy jest w tym przypadku wiek takiej osoby i okresy składkowe.

Czytaj: Nie każdy senior wie o tych zniżkach. Można dzięki nim sporo zaoszczędzić

Emerytura z ZUS - warunki

Prawo do emerytury z ZUS (obliczanej na nowych zasadach) przysługuje:

  • kobiecie, która ma co najmniej 60 lat i udowodniła okresy składkowe i nieskładkowe, które wynoszą co najmniej 20 lat,
  • mężczyźnie, który ma co najmniej 65 lat i udowodnił okresy składkowe i nieskładkowe, które wynoszą co najmniej 25 lat.

"Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych zasad jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego oraz zapisania na koncie w ZUS jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia emerytalnego. Staż pracy nie ma wpływu na ustalenie prawa do emerytury, ale może mieć wpływ na jej wysokość" - informuje w komunikacie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Zobacz również: Dodatkowe pieniądze w listopadzie dla emerytów. Nie każdy senior o tym wie

Emerytura z KRUS - kto może ją otrzymać

Nieco inaczej wygląda kwestia otrzymywania świadczenia z KRUS. Podstawowym warunkiem ubiegania się o emeryturę z KRUS jest prowadzenie gospodarstwa rolnego, jak i udokumentowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. W praktyce składki odprowadzane do KRUS są o wiele mniejsze niż te wpłacane do ZUS.

Emerytura z KRUS przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który spełnia poniższe warunki:

  • osiągnął wiek emerytalny - od 1 października 2017 roku wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny,
  • przez co najmniej 25 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (okres ubezpieczenia społecznego rolników od 1 stycznia 1991 roku).

Sprawdź: Emerytura wyższa o 60 proc. Tej grupie ZUS musi ją przeliczyć w górę

Na jakich zasadach można otrzymać jednocześnie emeryturę z ZUS i KRUS?

Odpowiednie okresy składkowe w ZUS i KRUS to wymóg podstawowy. Brak nawet jednego z nich może nam uniemożliwić przyznanie emerytury. Wniosek o wypłatę emerytury z KRUS można złożyć wtedy, gdy ubiegający się o pieniądze był ubezpieczony w tej instytucji przez co najmniej 100 kwartałów. W innym przypadku takie wnioski są odrzucane.

Jakie wymagania należy spełnić, aby otrzymać emeryturę z ZUS i KRUS jednocześnie? Oto one:

  • wnioskodawca urodził się po 31 grudnia 1948 roku,
  • w czasie swojej zawodowej aktywności podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników i powszechnemu systemowi emerytalnemu.

Jak informował minister rodziny, pracy i polityki społecznej, "po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej".

Zobacz również: Takie kwoty mogą wpłynąć wkrótce na konta seniorów. Jest data

Wybór między emeryturą z ZUS i KRUS

Jeżeli nie spełniamy tych wymagań, musimy dokonać wyboru między świadczeniem ZUS a KRUS. Ubezpieczony ma prawo wybrać emeryturę, która będzie mu bardziej odpowiadała. Żaden z organów nie może podjąć w tej kwestii decyzji za ubezpieczonego - możliwe jest nawet to, że emeryt będzie preferował niższe świadczenie wypłacane przez ZUS niż wyższe, oferowane przez KRUS.

Jak informował pod koniec 2021 roku GUS, rolnik-emeryt otrzymywał niecałe 1400 zł brutto miesięcznie. Natomiast prawie tysiąc złotych więcej emerytury wypłacał ZUS.

***

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | emeryci

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy