Reklama

Reklama

Ważne zmiany w skierowaniach do sanatorium. Wejdą w życie już w styczniu!

28 listopada opublikowano projekt rozporządzenia dot. zmian w skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe. Zmiany te wejdą w życie już 1 stycznia 2023 roku. Co to oznacza dla kuracjuszy?

Już 1 stycznia 2023 roku wejdą w życie zmiany w skierowaniach do sanatorium z Narodowego Funduszu Zdrowia. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało już rozporządzenie, w którym rozróżniono dwie postaci wystawianych i potwierdzanych skierowań. Co to oznacza dla kuracjuszy? 

Zobacz również: Na to mogą liczyć seniorzy w przyszłym roku. Dodatkowe środki! 

Zmiany w skierowaniach do sanatorium już od 1 stycznia! Ważne informacje

Od 1 stycznia 2023 roku skierowania do sanatoriów NFZ wystawiane i potwierdzane będą w dwóch formach - elektronicznej oraz papierowej. Skierowanie wystawiane elektronicznie zawierać będzie m.in.: 

Reklama

  • oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie, obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON, nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę organizacyjną zakładu leczniczego oraz jej specjalność
  • adres miejsca wystawienia skierowania
  • numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • numer identyfikujący skierowanie i datę jego wystawienia
  • oznaczenie świadczeniobiorcy, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe
  • oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne.

Skierowanie elektroniczne będzie przekazywane do oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Pacjent, który chce skorzystać z leczenia w sanatorium, zostanie poinformowany o wszystkich etapach przetwarzania skierowania. Może je śledzić z pomocą aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta lub otrzymywać wiadomości na wskazany wcześniej numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Pacjenci, którzy zdecydują się na otrzymywanie powiadomień drogą pisemną, dostawać je będą od właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Do dnia 30 czerwca 2023 r. dopuszcza się stosowanie skierowań w postaci papierowej, z wyjątkami.

Zobacz również:

Nagła kontrola w domach. Urzędnicy pukają do drzwi bez zapowiedzi 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: sanatorium | skierowanie do sanatorium

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy