Reklama

Za odprawę emerytalną możesz otrzymać nawet 27 tys. zł. Od czego zależy ta kwota?

Odprawa emerytalna jest dodatkowym świadczeniem dla pracownika, który zyskuje prawo emerytury. Świadczenie to otrzymuje się po rozwiązaniu stosunku pracy. Wysokość odprawy emerytalnej ustala pracodawca, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ile dokładnie wynosi, jak ją obliczyć w przypadku różnych instytucji zatrudniających i co ze składkami do ZUS-u?

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa emerytalna jest regulowana przez kodeks pracy, informacje o niej są zawarte w artykule 92. Według kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną, jeśli pracownik spełnił warunki uprawniające go do renty z tytułu niezdolności do pracy lub z powodu przejścia na emeryturę.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę emerytalną każdej takiej osobie, zatrudnionej na umowę o pracę, niezależnie od sposobu rozwiązania stosunku pracy czy jej wymiaru. Według artykułu 92 Kodeksu pracy odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym.  

Reklama

Czytaj też: Jaka emerytura po 10 latach pracy za najniższą krajową?

Ile wynosi odprawa emerytalna przy przejściu na emeryturę?

Odprawa emerytalna po przejściu na emeryturę powinna wynosić co najmniej równowartość wynagrodzenia za miesiąc pracy. Pracodawcy muszą wypłacić taką kwotę każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. 

Pracodawca może z własnej woli określić wyższą kwotę odprawy emerytalnej. Maksymalną wartością do wypłaty jest dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia.  

Odprawa emerytalna nauczyciela, w prywatnej firmie oraz w budżetówce

Odprawa emerytalna wygląda inaczej w przypadku nauczyciela, osoby pracującej w prywatnej firmie i w budżetówce. Kwoty świadczenia różnią się od siebie i są zależne od stażu pracy w przypadku nauczycieli i pracowników budżetówki.

Zgodnie z kartą nauczyciela odprawa emerytalna jest wyższa aniżeli w przypadku innych zawodów. Jej wysokość zależy od stażu pracy. W sytuacji nauczycieli ze stażem pracy krótszym niż 20 lat kwota odprawy emerytalnej równa się wysokości dwumiesięcznej pensji. Z kolei nauczyciel ze stażem powyżej 20 lat pracy otrzyma świadczenia wynoszące równowartość trzymiesięcznej wypłaty.  

  • Odprawa emerytalna w prywatnej firmie 

W większości przypadków odprawa emerytalna w prywatnej firmie wynosi tyle, co jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. Oczywiście pracodawca może zdecydować się na wypłatę odprawy emerytalnej w wyższej kwocie.  

  • Odprawa emerytalna w budżetówce 

Podobnie jak w przypadku nauczycieli, wysokość odprawy emerytalnej w budżetówce jest uzależniona od stażu pracy. Pracownik budżetówki, który przepracował mniej niż 10 lat, otrzyma odprawę emerytalną równą wartości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Z kolei powyżej 10-letniego stażu pracy odprawa wynosi tyle, co trzymiesięczna wypłata.

Jak obliczyć odprawę emerytalną 2023?

Odprawę emerytalną 2023 należy obliczyć, stosując zasady ustalania podstawy jej wymiaru, które są właściwe dla ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W związku z tym bierzemy pod uwagę tylko te wynagrodzenia i świadczenia uwzględniane przy obliczaniu ekwiwalentu lub wynagrodzenia za urlop.

Obliczając odprawę emerytalną, pomijamy wyłączenia wymieniowe w rozporządzeniu urlopowym tj. wszelkie nagrody, postojowe, wynagrodzenie chorobowe czy trzynastki. Według kodeksu pracy za obliczanie odprawy emerytalnej jest odpowiedzialny pracodawca i pracownik kard lub działu HR

Kiedy nie należy się odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna nie należy się osobom, które były zatrudnione na innych umowach, niż umowa o pracę. Mowa tutaj o pracownikach zatrudnianych na podstawie umowy zlecenie, a także umowy o dzieło.  

Odprawa emerytalna nie przysługuje również osobom, którym już raz zostało wypłacone to świadczenie np. w związku z przejściem na rentę

Odprawa emerytalna, a ZUS

Odprawa emerytalna nie jest oskładkowana. Oznacza to, że część pieniędzy nie zostanie wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne do ZUS- u.

W praktyce pracownik otrzyma na konto wyższą kwotę odprawy emerytalnej niż wartość pensji wypłacanej przez pracodawcę. Wszystko to dzięki braku wpłat na składki do ZUS- u, które miały miejsce w trakcie zatrudnienia. 

Czytaj także: Jak ustalana jest wysokość emerytury? Oto dlaczego twoje świadczenie jest niskie

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: odprawa | emerytura

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy