ZUS wypłaca 324,39 zł bez względu na wiek. Kto może liczyć na pieniądze?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się nie tylko wypłatą emerytur i rent, ale także całej puli dodatkowych świadczeń. Co ważne, należą się one całkiem sporej grupie Polaków! Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić określone warunki, ale niektóre osoby dostaną je nawet bez składania wniosku. O jakie świadczenia chodzi?

Część emerytów może liczyć na dodatkowe świadczenie
Część emerytów może liczyć na dodatkowe świadczenie 123RF/PICSEL
  • z urzędu wszystkim emerytom i rencistom, którzy skończyli 75 lat (nie muszą oni składać żadnego wniosku, aby otrzymać to świadczenie),
  • osobom, które są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (muszą mieć orzeczenie w tej sprawie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS). 

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny (w przypadku osób niezdolnych do pracy), należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia, wypełnionym przez lekarza prowadzącego nie później niż na miesiąc przed dniem, w którym wniosek zostaje złożony. Osoby te otrzymają pieniądze bez względu na to, ile mają lat.

Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać takiego zaświadczenia - ZUS z urzędu przyzna im prawo do dodatku, który wypłacany będzie wraz z emeryturą. Od 1 marca 2024 roku świadczenie to wynosi 324,39 złotych.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie, które podobnie jak emerytury i renty podlega corocznej waloryzacji.

Kto może liczyć na dodatkowe świadczenie?
Kto może liczyć na dodatkowe świadczenie?123RF/PICSEL

Dodatek pielęgnacyjny: W tej jednej sytuacji ZUS nie wypłaci pieniędzy

W jednej konkretnej sytuacji ZUS może odmówić wypłaty dodatku. Nie należy się on osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym więcej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Ważne: Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego - przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - nie przysługuje jeśli emeryt ma już ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Jeśli jest uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał dodatek pielęgnacyjny, powinien niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ, który wypłaca zasiłek pielęgnacyjny.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U z 2023 r. poz. 1251) art. 16 ust. 6–8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615)

Aplikacja Pogoda Interia - sprawdza się!materiały promocyjne
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas