Reklama

500 plus: W tym przypadku należy zwrócić świadczenie z odsetkami

500 plus to świadczenie przyznawane na każde dziecko z rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Obecnie o dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się także Ukraińcy, którzy zamieszkują nasz kraj – uchodźcy wojenni. Niestety niektóre rodziny są zmuszone do zwrotu świadczenia, niekiedy wraz z odsetkami. Dlaczego?

500 plus: dla Polaków i Ukraińców

500 plus to comiesięczne finansowe wsparcie dla rodziców wychowujących potomstwo, które w Polsce obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku. Obecnie świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Co ważne 500 plus wypłacane jest  bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Od 26 marca Ukraińcy, którzy przybyli do Polski ze względu na wybuch wojny w ich kraju - uchodźcy wojenni - także  mogą ubiegać się o wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a więc między innymi o świadczenie 500 plus. Taką możliwości dała obywatelom Ukrainy specustawa. Wiele rodzin zdecydowało się złożyć wniosek zaraz po osiedleniu się w Polsce.

Reklama

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia. Obecnie wnioski można składać jedynie drogą elektroniczną. Zarówno w przypadku Polaków, jak i Ukraińców pieniądze wypłacane są bezgotówkowo. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w razie niedopełnienia formalności - ma prawo wstrzymać wypłatę środków. ZUS weryfikuje także zasadność wypłacanych świadczeń. W jednym, konkretnym przypadku może nakazać zwrot pobranej wcześniej kwoty, a nawet zapłatę odsetek.

ZUS może nakazać zwrot świadczenia 500 plus. Oto powód

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zdecydować o zatrzymaniu świadczenia w przypadku rodzin, które wyjechały z Polski i przebywają poza nią dłużej niż miesiąc. Tyczy się to przede wszystkim obcokrajowców - a więc Ukraińców, którzy w ostatnim czasie złożyli wniosek i otrzymali świadczenie wychowawcze.  Zgodnie z  przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu, a w związku z tym także do jakichkolwiek świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Obywatele Ukrainy, którzy pobierają świadczenie wychowawcze, mają obowiązek przed wyjazdem z Polski poinformować o swoich planach ZUS,  dopełniając wszelkich formalności. Jeśli tego nie uczynią i mimo wyjazdu z kraju nadal pobierać będą pieniądze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych po wcześniejszej weryfikacji nakaże zwrócić pieniądze wraz z odsetkami - to nieuniknione.

***
Zobacz również:

13. emerytura została już wypłacona, ale nie wszystkim. Kto jeszcze dostanie pieniądze? 

Emerytura wyższa o 200 zł! Kluczowy termin dla seniorów 

Nowe świadczenie 400 plus. Ilu rodziców złożyło już wniosek? 

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ZUS | świadczenie z ZUS
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama