Koniec z awizo! Szykują się wielkie zmiany w Poczcie Polskiej!

Na poczcie szykują się wielkie zmiany i być może już na zawsze pożegnamy papierowe listy polecone! Większość urzędów już od października tego roku zostanie objęta obowiązkiem stosowania e-Doręczeń. Dzięki temu listy polecone będziemy mogli odbierać przez internet. Czy dzięki tej zmianie skończą się wielkie kolejki na poczcie i raz na zawsze zapomnimy o awizo?

Już niedługo tradycyjne listy polecone mogą odejść do lamusa na rzecz e-Doręczenia
Już niedługo tradycyjne listy polecone mogą odejść do lamusa na rzecz e-Doręczenia123RF/PICSEL

Od 1 października 2024 roku większość urzędów oraz podmiotów publicznych zostanie objęta obowiązkiem wysyłania i odbierania pism przez system elektroniczny. Ministerstwo Cyfryzacji pojęło taką decyzję, aby listy polecone mogły być odbierane przez internet bez konieczności zostawiana w skrzynce kolejnych awizo i długich kolejek na poczcie.

Tym samym e-Doręczenie będzie równoprawnym odpowiednikiem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

Co zrobić, żeby korzystać z e-Doręczeń?

Trzeba jednak nadmienić, że korzystanie z nowego internetowego systemu nie będzie dla wszystkich adresatów obowiązkowe. W związku z tym, żeby otrzymywać korespondencję online, trzeba założyć specjalny adres, na który będą spływać e-doręczenia. W takiej sytuacji nie będziemy już otrzymywać papierowych listów poleconych.

Jak założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń?

1. Wypełnij wniosek o adres i skrzynkę do e-Doręczeń za pomocą platformy gov.pl, na której:

  • dołączysz odpowiedni dokument potwierdzający swoją tożsamość lub osoby, za którą składasz wniosek,
  • uzupełnisz dane swoje lub osoby, za którą składasz wniosek,
  • wskażesz administratora, czyli osobę, która będzie zarządzać skrzynką do e-Doręczeń oraz podasz jego dane i adres e-mail.

2. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie (profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym).

3. Odbierz potwierdzenie złożenia wniosku pod adresem e-mail administratora, który podasz we wniosku.

Tym samym warto wiedzieć, że jeśli nie założymy skrzynki do e-Doręczeń, nadal będziemy otrzymywać korespondencję w formie papierowej. Decyzja należy do każdego obywatela i dodatkowo w dowolnym momencie można wrócić do odbierania listów w tradycyjnej formie.

Dzięki e-Doręczeniu nie trzeba będzie stać w długiej kolejce na poczcie
Dzięki e-Doręczeniu nie trzeba będzie stać w długiej kolejce na poczcieAdam Staskiewicz/East News

Jakie urzędy objęte są nowym obowiązkiem e-Doręczenia?

Od października obowiązek e-Doręczenia będzie obowiązywał poniższe urzędy i instytucje:

  • organy administracji rządowej (w tym m.in. ministerstwa) oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy;
  • inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe;
  • Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS);
  • agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk (PAN) i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury;
  • sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna; 
  • podmioty niepubliczne - osoby wykonujące zawody zaufania publicznego adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza.
"Zbliżenia". Chris Cugowski o swojej muzycznej drodze i o tym jak trafił do serialu „Bridgertonowie”INTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas