Reklama

Nawet 300 tysięcy złotych od ZUS-u. Termin mija w maju

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs dla płatników składek na projekt poprawiający bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jednorazowo można otrzymać nawet 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku.

Konkurs ZUS dla poprawy bezpieczeństwa w pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił “Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanie w 2024 r.". W ramach tej inicjatywy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowania działań zmierzających do: 

  • poprawy bezpieczeństwa pracy,
  • zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi
  • redukcji niekorzystnego oddziaływania szkodliwych czynników w pracy. 

Zobacz również: Od 500 do 1500 zł zapłacą właściciele mieszkań i domów. Termin w kwietniu

Reklama

Nawet 300 tysięcy złotych dla przedsiębiorców

W budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przewidziano 100 milionów złotych na realizację projektu. Wziąć udział w konkursie może każdy płatnik składek pod warunkiem, że nie zalega z płatnościami podatków i składek ZUS, nie jest w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania układowego z wierzycielem, nie został wdrożony zarząd komisaryczny ani stan upadłości.

Jednorazowo przedsiębiorca może się starać o dofinansowanie nawet 80 procent kosztów projektu, jednak kwota przyznanych środków nie może być wyższa niż 300 tysięcy złotych. O środki na poprawę bezpieczeństwa pracy płatnik składek może ubiegać się nie częściej niż raz na trzy lata.

Obszary techniczne, w których można starać się o dofinansowanie

ZUS wyszczególnił także obszary techniczne, w zakresie których można starać się o dofinansowanie. Są to: 

  • bezpieczeństwo maszyn, urządzeń, miejsc pracy, instalacji technicznych,
  • urządzenia chroniące przed hałasem, drganiami, promieniowaniem elektromagnetycznym lub optycznym, czynnikami chemicznymi i biologicznymi,
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy, oczyszczanie powietrza, uzdatnianie wody, wentylacja,
  • ochrona przed elektrycznością,  
  • sprzęt chroniący przy pracy na wysokościach czy w zagłębieniach,
  • sprzęty odciążający kręgosłup, kości i mięśnie,
  • środki ochrony indywidualnej.

Zobacz również: Zasiłek opiekuńczy 2023. Ile wynosi i komu przysługuje? Zwróć uwagę na zmiany

Terminarz konkursu ZUS

Wnioski można będzie składać do ZUS od 17 kwietnia do 18 maja 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 grudnia 2023 roku. Dofinansowanie przyznane ostatniego dnia bieżącego roku, zostanie wypłacone w 2024. 

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (dokumenty i zdjęcia) można złożyć włącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy www.prewencja.zus.pl. Wiecej informacji można uzyskać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Zobacz również: "Zwyczajnie zaczyna mi brakować emerytury". Seniorzy o dodatkach i emeryturach

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: ZUS | bezpieczeństwo pracy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy