Nie chcesz stracić świadczenia z ZUS? Masz kilka dni na złożenie dokumentów

Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i dodatkowo pracujące, muszą pamiętać o limitach przychodu, by wspomniane świadczenia nie zostały pomniejszone lub nawet zawieszone. Ponadto należy pilnować terminu na złożenie do ZUS ważnych dokumentów, a dla zapominalskich to już ostatni dzwonek.

Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i osiągające przychód muszą pamiętać o złożeniu do ZUS odpowiednich dokumentów o swoich zarobkach
Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i osiągające przychód muszą pamiętać o złożeniu do ZUS odpowiednich dokumentów o swoich zarobkach123RF/PICSEL

Jakie limity przychodu obowiązują przy świadczeniu i zasiłku przedemerytalnym?

Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, można rzecz jasna, dodatkowo pracować. Jednak w takiej sytuacji obowiązują limity przychodu, które wynoszą 25 proc. i 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że miesięczne rozliczenie przychodu polega na porównaniu kwot przychodu osiągniętego w poszczególnych miesiącach kalendarzowych z obowiązującą w danym miesiącu:

  • dopuszczalną kwotą przychodu - stanowiącą 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych, 
  • graniczną kwotą przychodu - stanowiącą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.

"Jeżeli przychód, który osiągnąłeś w poszczególnych miesiącach, przekroczył dopuszczalną kwotę przychodu, ale nie przekroczył granicznej miesięcznej kwoty przychodu - to za takie miesiące należy Ci się świadczenie w zmniejszonej kwocie tj. obniżonej o kwotę przekroczenia dopuszczalnej kwoty przychodu. (...) Świadczenie lub zasiłek przedemerytalny zawiesimy wtedy, gdy Twój przychód w danym miesiącu przekroczył graniczną kwotę" - czytamy na stronie zus.pl.

To już ostatnie dni na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia do ZUS
To już ostatnie dni na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia do ZUS123RF/PICSEL

Ostatnie dni na złożenie zaświadczenia lub oświadczenia do ZUS

Osoby pobierające świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i osiągające przychód muszą pamiętać o złożeniu do ZUS odpowiednich dokumentów o swoich zarobkach za okres od początku marca 2023 r. do końca lutego 2024 r., najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Dokumenty należy złożyć w terminie do 31 maja każdego roku.

Osoby pobierającej świadczenie lub zasiłek przedemerytalny osiągającej przychód muszą złożyć zaświadczenie o wysokości przychodu od pracodawcy, zleceniodawcy lub innego płatnika składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę - od właściwej jednostki organizacyjnej.

Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, wymagane jest od nich złożenie oświadczenia o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Matteo Brunetti: We Włoszech trudno wyszukać dobrą włoską restaurację, bo oceny turystów wprowadzają w błąd INTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas