Od lipca nowy dodatek do emerytury. Sprawdź, czy się kwalifikujesz

Dodatek do emerytury to pieniądze, które zawsze się przydadzą starszym osobom. Utrzymanie jest coraz droższe, a osoby starsze, szczególnie samotne odczuwają to bardzo mocno. Z tego powodu warto przyjrzeć się świadczeniom, które mogłyby zasilić domowy budżet.

Od lipca wypłacany będzie nowy dodatek do emerytury
Od lipca wypłacany będzie nowy dodatek do emeryturyWolfram Steinberg AFP

Dodatków do emerytury jest bardzo dużo, jednak nie każdy przysługuje wszystkim. Trzeba spełniać określone warunki, aby otrzymać dodatkowe pieniądze. Od lipca będą wypłacane nowe świadczenia dla emerytów. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do listy przedstawionych świadczeń.

Sołtysowe - dodatek dla emerytów, którzy byli sołtysami

Od 1 lipca wypłacany będzie nowy dodatek, tzw. "sołtysowe". Pieniądze dostaną osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez dwie kadencje, czyli 8 lat. Co istotne, osoba składająca wniosek o wypłacenie świadczenia, nie musiała zachowywać ciągłości pełnienia tej funkcji.

Drugim warunkiem otrzymania świadczenia jest osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego. W przypadku kobiet będzie to więc 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat.

Wniosek o otrzymywanie dodatku do emerytury należy złożyć w regionalnym oddziale lub terenowej placówce KRUS. Należy dołączyć dokument potwierdzający okres pełnienia funkcji sołtysa, który zostanie wydany przez wójta. Dodatkowo powinno znaleźć się oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności.

Sołtysowe wynosi 300 zł. Dodatek dla emerytów będzie wypłacany przez Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do 15. dnia każdego miesiąca.

Dodatek do emerytury dla byłych ratowników

W lipcu niektórzy emeryci otrzymają kolejne dodatkowe pieniądze do emerytury. Świadczenie ratownicze wypłacane jest dla ludzi, którzy w przeszłości pracowali jako ratownicy górscy lub w ochotniczej straży pożarnej.

Wnioskodawca, który chce otrzymać dodatek do emerytury, powinien mieć odpowiednio długi staż. W przypadku kobiet jest to 20 lat stażu, natomiast u mężczyzn 25 lat. Służba nie musiała być odbywana w ciągłości, najważniejsza jest sumaryczna liczba przepracowanych lat.

Kolejnym wymogiem do pobierania świadczenia emerytalnego jest uczestnictwo w akcjach ratunkowych. Były ratownik powinien być na przynajmniej jednej takiej akcji w roku w trakcie pełnienia funkcji strażaka czy ratownika górskiego.

Ostatnim, równie ważnym wymogiem jest osiągnięcie wieku emerytalnego. O dodatek nie mogą się ubiegać osoby, które nie przekroczyły 60. roku życia (u kobiet) czy 65. roku życia (u mężczyzn).

Wniosek o dodatek do emerytury dla ratowników składa się u komendanta powiatowego lub miejskiego PSP. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, to do 15. dnia każdego miesiąca wnioskodawca będzie otrzymywać świadczenie.

Świadczenie ratownicze wynosi obecnie 230 zł i jest przyznawane dożywotnio. Kwota wypłacana jest niezależnie od wysokości emerytury podstawowej ubiegającego się o dodatek.

500 plus dla seniora

W tym roku zwiększył się próg, od którego wypłacane jest świadczenie 500 plus dla seniora. Z tego powodu nie wszyscy emeryci dostaną w lipcu ten dodatek. Aby z niego skorzystać, trzeba spełnić specjalne warunki.

Przede wszystkim ten dodatek do emerytury należy się osobom niepełnosprawnym, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wnioskujący musi mieć skończone 75 lat. Musi również pobierać zasiłek pielęgnacyjny.

Bardzo ważne jest spełnienie także nowego kryterium dochodowego. Niespełnienie go, pomimo spełnienia pozostałych warunków, będzie skutkowało nieotrzymaniem dodatku do emerytury. Emerytura, renta lub inne dochody nie mogą przekraczać 2157,80 zł brutto.

Wniosek o przyznanie świadczenia emerytalnego może być składany w ZUS, KRUS, drogą pocztową lub poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Dokumenty można złożyć osobiście. Może to też zrobić opiekun prawny lub pełnomocnik.

Świadczenie 500 plus dla emeryta jest wypłacane co miesiąc w wysokości 500 zł.

Zobacz również:

Emerytura z kapitałemInteria.tv
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas