Specjalny dodatek dla emerytów. KRUS wypłaci go nielicznym

1 lipca 2023 roku konkretna grupa emerytów zyska prawo do nowego dodatku do emerytury. KRUS wypłaci nielicznym dodatkowe pieniądze. Kto zyska? Na jaką kwotę mogą liczyć emeryci? Wyjaśniamy.

Wybrani emeryci od 1 lipca 2023 mogą otrzymać dodatkowe pieniądze
Wybrani emeryci od 1 lipca 2023 mogą otrzymać dodatkowe pieniądze123RF/PICSEL

Dobra wiadomość dla części emerytów. Od 1 lipca 2023 KRUS wypłaci specjalne świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, a dodatkowe pieniądze otrzymają również osoby pobierające świadczenie emerytalno-rentowe z ZUS lub innego organu rentowego.

Co więcej, kwota dodatku każdego roku ma podlegać waloryzacji - oznacza to, że będzie dostosowywana do wzrostu cen.

Kto otrzyma dodatkowe pieniądze?

Emeryci, którzy pełnili funkcję sołtysa, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze
Emeryci, którzy pełnili funkcję sołtysa, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze123RF/PICSEL

Specjalne świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa mogą otrzymać:

  • Osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, ale nie mniej niż 8 lat,
  • Osoby, które uzyskały odpowiedni wiek.  W przypadku kobiet to 60 lat, a w przypadku mężczyzn 65 lat,
  • Osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

I kolejna ważna informacja: przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Jak złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

KRUS wypłaci dodatkowe pieniądze osobom, które pełniły funkcję sołtysa. Świadczenie jest skierowane również do emerytów
KRUS wypłaci dodatkowe pieniądze osobom, które pełniły funkcję sołtysa. Świadczenie jest skierowane również do emerytów123RF/PICSEL

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w regionalnym oddziale lub terenowej placówce Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

- Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa - informuje w komunikacie KRUS.

Jeśli okaże się, że wójt nie będzie posiadał danych potwierdzających okres pełnienia funkcji sołtysa przez wnioskodawcę, wyda postanowienie o braku możliwości wydania zaświadczenia.

- Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa - czytamy w komunikacie KRUS.

Jak długo trzeba czekać na przyznanie świadczenia? Decyzja w tej sprawie będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Dodatkowe pieniądze dla emerytów. Na jaką kwotę mogą liczyć?

Wybranej grupie emerytów i osobom uprawnionym, świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie. Kwota świadczenia wynosi 300 zł miesięcznie i będzie wypłacana do 15. dnia każdego miesiąca.

***

"Zbliżenia". Barbara Wysoczańska: pisarka, która znalazła receptę na bestsellerINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas