Podwyżka zasiłku stanie się faktem. Nowe stawki już od 1 stycznia 2024 roku

Łukasz Piątek

Opracowanie Łukasz Piątek

Od 1 stycznia 2024 wzrośnie kwota zasiłku stałego wypłacana przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. To jednak nie koniec zmian. Uchwalona niedawno ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw przewiduje również podniesienie kryterium dochodowego, od którego zależy wysokość wypłat.

Od 2024 roku wzrośnie stały zasiłek socjalny
Od 2024 roku wzrośnie stały zasiłek socjalnyZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWSEast News

Ile wyniesie zasiłek stały w 2024 roku?

Z uwagi na nowelizację ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw od stycznia przyszłego roku zmieni się wysokość świadczenia. Obecnie kwoty zasiłku stałego wynikają z waloryzacji z 1 stycznia 2022 r. i wynosi od 30 zł do  719 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. maksymalna wysokość świadczenia będzie wynosiła 1000 zł, natomiast najniższa zostanie podniesiona do 100 zł. Należy pamiętać, że zasiłek socjalny nie podlega corocznej podwyżce równej poziomowi inflacji, ale jest ustalany przez odpowiednie ministerstwo.

Zatem zgodnie z nowelizacją ustawy zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Od 1 stycznia 2024 r. maksymalna wysokość świadczenia będzie wynosiła 1000 zł, natomiast najniższa zostanie podniesiona do 100 zł
Od 1 stycznia 2024 r. maksymalna wysokość świadczenia będzie wynosiła 1000 zł, natomiast najniższa zostanie podniesiona do 100 zł123RF/PICSEL

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie123RF/PICSEL

Dla osób samotnie gospodarujących miesięczne dochody nie mogą być wyższe 776 zł, z kolei w przypadku rodziny to maksymalna kwota 600 zł, przypadająca na jednego jej członka.

"Ostateczna wysokość świadczenia jest bowiem ustalana na podstawie różnicy pomiędzy dochodem a przyjętym kryterium. Dla przykładu osoby niemające żadnych dochodów dostaną cały zasiłek socjalny - obecnie 719 zł, a od przyszłego roku 1000 zł. Natomiast w sytuacji kiedy dochód wynosi 200 złotych, to w świetle obowiązujących przepisów świadczenie wyniosłoby 519 zł, natomiast już w 2024 r. będzie to równowartość 130 proc. z różnicy, czyli 674,70 zł" - czytamy w serwisie Biznes.Interia.pl 

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas