Reklama

Ponad 1600 brutto miesięcznie z ZUS. Na początek trzeba spełnić cztery warunki

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które z pewnych względów straciły swoje jedyne źródło utrzymania. Aby otrzymać zasiłek, należy spełnić określone wymagania (wspólne dla każdego oraz indywidualne) wyszczególnione w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 ze zm.). Ile wynosi świadczenie przedemerytalne w 2023 roku i komu konkretnie się należy?

 • Świadczenie przedemerytalne jest przyznawane osobom, które spełniają określone w ustawie wymogi wspólne i indywidualne
 • Pobieranie zasiłku przedemerytalnego uprawnia świadczeniobiorcę również do otrzymania trzynastki i czternastki

Świadczenie przedemerytalne – czym jest, komu przysługuje i jakie warunki wspólne trzeba spełnić?

Świadczenie przedemerytalne to specjalny rodzaj świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom, które utraciły pracę nie z własnej winy i z powodu wieku nie mają możliwości znalezienia nowej. Zasiłek ten jest również przeznaczony dla tych, którym ustało prawo do renty. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobom, które spełniają wymagania wyszczególnione w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. nr 120, poz. 1252 ze zm.). Jakie warunki wspólne trzeba spełnić, by zacząć pobierać zasiłek? Osoby, które chcą otrzymać świadczenie przedemerytalne

Reklama

 • muszą być zarejestrowane jako bezrobotne
 • muszą pobierać przez minimum 180 dni zasiłek dla bezrobotnych; 
 • w okresie pobierania zasiłku nie mogą odmówić bez ważnej przyczyny propozycji podjęcia zatrudnienia;
 • wniosek o przyznanie świadczenia muszą złożyć w ciągu 30 dni od momentu uzyskania potwierdzenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez minimum 180 dni.

Powyższe warunki dotyczą każdej osoby ubiegającej się o zasiłek przedemerytalny. Dodatkowo potencjalni świadczeniobiorcy muszą jeszcze spełnić dodatkowe wymagania, które są uzależnione od ich indywidualnej sytuacji.

Przeczytaj też: 300 zł do emerytury już od 1 lipca? Oto grupa seniorów, która otrzyma świadczenie

Jakie warunki indywidualne muszą spełnić osoby, które chcą uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Warunki wspólne to nie jedyne kryteria, które muszą zostać spełnione przez osoby starające się o przyznanie zasiłku przedemerytalnego. Dodatkowo konieczne okazuje się zrealizowanie jednego z poniższych wymagań

 • jeśli stosunek pracy przerwano z powodu likwidacji danego zakładu pracy lub stwierdzenia niewypłacalności pracodawcy, wówczas do dnia rozwiązania stosunku pracy należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni), co więcej minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy powinien wynosić minimum 6 miesięcy
 • jeśli stosunek pracy przerwano z przyczyn dotyczących danego zakładu pracy (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), wówczas do dnia rozwiązania stosunku pracy należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 30 lat (kobiety) lub 35 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni), co więcej minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy powinien wynosić minimum 6 miesięcy
 • jeśli stosunek pracy przerwano z przyczyn dotyczących danego zakładu pracy (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), wówczas do dnia rozwiązania stosunku pracy należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni), bez względu na wiek, jednak minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy powinien wynosić minimum 6 miesięcy
 • jeśli stosunek pracy przerwano z przyczyn dotyczących danego zakładu pracy (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), wówczas do dnia rozwiązania stosunku pracy należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), bez względu na wiek, jednak przez okres minimum 10 lat osoby te musiały być zatrudnione w zakładach produkujących wyroby z azbestu oraz w dniu 28 września 1997 roku musiały być nadal zatrudnione w tych zakładach; 
 • jeśli stosunek pracy przerwano z powodu likwidacji danego zakładu pracy lub stwierdzenia niewypłacalności pracodawcy, wówczas do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązania stosunku pracy trzeba było mieć udowodnione okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 34 lat (kobiety) lub 39 lat (mężczyźni), bez względu na wiek, jednak minimalny okres zatrudnienia u tego pracodawcy powinien wynosić minimum 6 miesięcy
 • jeśli w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej ogłoszono upadłość, wówczas do dnia ogłoszenia upadłości należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 56 lat (kobiety) i 61 lat (mężczyźni), co więcej minimalny okres opłacanie składek w ramach ubezpieczenia społecznego powinien wynosić minimum 24 miesiące
 • jeśli doszło do ustania renty z powodu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez minimum 5 lat, wówczas do dnia ustania renty należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), co więcej w ciągu 30 dni od ustania prawa do renty wymagane jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy; 
 • jeśli doszło do ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna (pobieranego nieprzerwanie przez minimum 365 dni) z powodu śmierci osoby, nad którą sprawowano opiekę, wówczas do dnia ustania danego świadczenia należy udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe w wysokości 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni), a ponadto trzeba osiągnąć wiek co najmniej 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), co więcej w ciągu 60 dni od ustania prawa do danego świadczenia wymagane jest zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy.

Przeczytaj też: Emerytura z Niemiec. Kto może ją otrzymać i jakie formalności trzeba dopełnić?

W zależności od indywidualnej sytuacji osoby chcącej otrzymać świadczenie przedemerytalne, konieczne będzie spełnienie jednego z powyższych warunków. Wówczas istnieje szansa, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna zasiłek przedemerytalny.

Zasiłki przedemerytalne po nowemu – ile teraz wynosi świadczenie przedemerytalne na rękę?

Świadczenie przedemerytalne, podobnie jak świadczenie emerytalne, ulega waloryzacji. W świetle ustawy, która weszła w życie 1 marca 2023 roku, zasiłki przedemerytalne po nowemu wynoszą 1600,70 zł brutto, czyli około 1450 zł na rękę.  

Co ciekawe, pobieranie zasiłku przedemerytalnego uprawnia świadczeniobiorcę również do pobrania trzynastki i czternastki. Dzięki temu świadczeniobiorcy mogą liczyć na dodatkowe zasilenie budżetu domowego.

Staż pracy do świadczenia przedemerytalnego – jak go oblicza ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza staż pracy na podstawie poszczególnych okresów uprawniających do emerytury. W jaki sposób? Pod uwagę brane są okresy składkowe i nieskładowe określone w ustawie emerytalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz 291, z późn. zm.)

W innym przypadku ZUS uwzględnia do obliczeń okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w takowym (w okresie niezbędnym, który pozwoli uzupełnić nimi brakujące do przyznania świadczenia okresy). Oprócz tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych bierze pod uwagę okresy pracy za granicą (jednak tylko w tych państwach, które łączy z Polską podpisana umowa o zabezpieczeniu społecznym).

Przeczytaj też: Dodatki do emerytury, które zwiększą twoje świadczenie. To dużo więcej niż trzynasta emeryturaINTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: świadczenie przedemerytalne | ZUS

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama