Reklama

Reklama

To świadczenie wynosi ponad 1300 zł. Wsparcie przede wszystkim dla seniorek

Seniorzy oprócz trzynastej i czternastej emerytury mogą otrzymywać również inne świadczenie w wysokości minimalnej emerytury. Program Mama 4 Plus został wprowadzony w 2019 roku i jego głównym założeniem jest wsparcie przede wszystkim kobiet, które „poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci, a w efekcie nie zdołały wypracować sobie prawa do choćby minimalnej emerytury”. Jakie potrzebne są dokumenty? Ile wynosi Mama 4 Plus w 2022 r.? Sprawdź!

 • Rządowy program "Mama 4+" uruchomiony został w 2019 roku. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które ma pomóc przede wszystkim kobietom, które poświęciły się wychowaniu czwórki lub większej liczby dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury.
 • Świadczenie wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego - 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn.
 • Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społeczne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające w ramach programu Mama 4+ otrzymuje przeszło 71 tys. osób. Najwięcej z nich mieszka na Śląsku (7,6 tys.), w Wielkopolsce (7,1 tys.) i Małopolsce (6,2 tys.). W sumie to już blisko 1,4 mld zł wsparcia.
 • Świadczenie uzupełniające jest corocznie waloryzowane.
 • Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie: kobieta.interia.pl.

Reklama

Mama 4 Plus -  wprowadzenie świadczenia rodzicielskiego

Program Mama 4 Plus został przygotowany po to, aby pomóc rodzinom. Skierowany głównie do kobiet (mężczyźni w określonych przypadkach również mają możliwość skorzystania ze świadczenia), które poświęcił się wychowywaniu dzieci (4+), zrezygnowały z pracy, pracowały za krótko, aby móc uzyskać minimalną emeryturę, mogą otrzymać dodatkowe pieniądze.

Sprawdź również: Nie tylko "trzynastka" i "czternastka". Oto wszystkie emerytalne bonusy

Mama 4 PLUS - dla kogo dodatkowe świadczenie? Jakie warunki trzeba spełniać?

Jak tłumaczy ZUS, rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać, osoba, które nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania i jest:

 • matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci,
 • ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Aby otrzymać świadczenie, trzeba także  mieszkać w Polsce i mieć tutaj tzw. ośrodek interesów życiowych (płacić podatki) przez co najmniej 10 lat (po ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:

 • polskie obywatelstwo lub
 • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, lub
 • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś cudzoziemcem).

Mama 4 Plus - ile wynosi w 2022 roku?

Świadczenie w ramach programu Mama 4 Plus podlega corocznej waloryzacji. Od marca br. jest wyższe. Wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura - 1338,44 zł brutto. Jeśli osoba nie pobiera emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje właśnie w wysokości najniższej emerytury.

A co w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie, pobiera emeryturę lub rentę w wysokości niższej niż najniższa emerytura? Wtedy rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie dopełnieniem do najniższej emerytury. - Oznacza to, że kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego będzie równa różnicy pomiędzy najniższą emeryturą a wysokością pobieranej emerytury albo renty - tłumaczy ZUS.

Mamy 4 + otrzymują również trzynastą i czternastą emeryturę.

Pieniądze wypłaca są od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął powszechny wiek emerytalny (60 lat - kobiety, 65 lat - mężczyźni).

Urodziłeś się w latach 1948-1969? Sprawdź, czy przysługuje ci wcześniejsza emerytura   

Mama 4 Plus - niezbędne dokumenty

Aby móc ubiegać się o świadczenie, należy wypełnić prawidłowo odpowiedni wniosek. Można pobrać go zarówno we wszystkich placówkach ZUS, jak i na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć dokumenty

 • informację o numerach PESEL dzieci,
 • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
 • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
 • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
 • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

14. emerytura i złotówka za złotówkę. Jak sprawdzić, ile dostanę na konto?  

Przyadki, w których można nie otrzymać świadczenia w ramach programu Mama 4 Plus?

Jest kilka przypadków, w których osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie może otrzymać odmowę. Jak podaje ZUS, takie decyzje zapadają wtedy, kiedy wnioskodawca nie jest uprawniony do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Pieniądze nie zostaną przyznane także osobie, która jest tymczasowo aresztowana albo przebywa w więzieniu (z wyłączeniem odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). 

Można również nie otrzymać świadczenia  rodzicielskiego uzupełniającego, jeśli zostaliśmy pozbawieni władzy rodzicielskiej albo Sąd ograniczył przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej. Z programu Mama 4 Plus nie skorzystają także osoby, które "długotrwale zaprzestały wychowywania dzieci". - Rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie jego pobierania mieszkasz w Polsce - podkreślają pracownicy ZUS. 

***


INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: mama 4 plus | emerytura dla matek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy