Reklama

Uprawnienia kombatanckie dla wdowy. Z jakiej pomocy można skorzystać?

Zasiłek pogrzebowy, darmowe leki i pomoc socjalna. To niektóre z form pomocy, które proponuje państwo. Wdowy po kombatantach mogą skorzystać również z innych uprawnień. Przedstawiamy najważniejsze informacje.

Za kombatanta uważa się osobę, która była członkiem regularnych formacji wojskowych lub ruchu oporu i brała czynny udział w walce. Oprócz terminu "kombatant" często używa się też określenia "weteran". Samo słowo pochodzi od języka francuskiego "combattant" – w tłumaczeniu na język polski jest to "wojownik".

Żołnierz jest powszechnie szanowaną profesją. Dowodzą tego liczne statystyki. Między innymi ostatnio opublikowane zestawienie najbardziej poważanych zawodów w Polsce, które wykonało CBOS. Wysoką pozycję zajęło wojskowe stanowisko – oficer zawodowy w randze kapitana. W związku ze specyfiką zawodu żołnierza państwo zapewnia dodatkowe uprawnienia. Obowiązują one również po śmierci wojskowego. Mogą z nich korzystać członkowie najbliższej rodziny, w tym wdowy.

Reklama

Uprawnienia wdowy przysługujące po śmierci kombatanta

Wdowy po kombatantach mogą korzystać z szeregu uprawnień. Przysługują one osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka. Podstawą jest m.in. treść Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Żeby skorzystać z uprawnień, wdowy nie muszą przynależeć do żadnej organizacji, stowarzyszeń, czy związków. Wśród uprawnień przysługujących bliskim zmarłych znajduje się:

  • ryczałt energetyczny – 192,58 zł;
  • kompensacyjny dodatek kombatancki dla wdowy po kombatancie – 38,47 zł;
  • ulga taryfowa w wysokości 51 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj również: Kilkaset złotych więcej do emerytury. Kluczowa jest jedna data

Pomoc socjalna dla wdów po kombatancie i zasiłek na pogrzeb

Dla wdów po kombatantach przewidziano również pakiet finansowej pomocy socjalnej. Jest przydzielany osobom w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej lub zdrowotnej. Środki są wypłacane z budżetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Oferowana jest też pomoc w kwestiach związanych z ostatnim pożegnaniem kombatanta. Wdowy mogą się ubiegać o zasiłek na pogrzeb. Jego wysokość jest ustalana na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Czytaj również: W środę rejestracja projektu wdowiej emerytury. "Z nowego świadczenia skorzysta od 1,3 do 1,5 mln Polaków"

Dodatkowe uprawnienia NFZ. Czy wdowa po kombatancie ma prawo do bezpłatnych leków?

Ułatwienia dla wdów po kombatantach proponuje również Narodowy Fundusz Zdrowia. Wdowy po poległych żołnierzach, czy inwalidach wojennych i osobach represjonowanych mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki. 

Dotyczy to medykamentów z kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz". W ramach pomocy NFZ bezpłatne są również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są objęte decyzją o refundacji. Wsparcie NFZ dotyczy produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski.

To warto wiedzieć. Komu nie przysługuje status kombatanta?

Zacznijmy od tego, jak status kombatanta jest rozumiany przez polskie prawo. Są to osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych. Status kombatanta otrzymają członkowie formacji wojskowych i organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

Kto w takim razie nie otrzyma statusu kombatanta dokładnie opisanego w Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego? 

Ogólną zasadą jest to, że za kombatantów nie uznaje się osób uczestniczących w konfliktach wewnętrznych. Do momentu osiągnięcia przez walki pułapu konfliktu regulowanego czterema Konwencjami genewskimi i Protokołem dodatkowym I.  W takim przypadku walczący nie otrzymują nie tylko statusu kombatanta, ale również jeńca wojennego. Oprócz tego do grupy kombatantów nie zalicza się również tych, którzy kolaborowali z okupantami w trakcie 2. wojny światowej i współpracowały z NKWD i UB na stanowiskach zajmujących się represją – na szczeblu prokuratury, sądownictwa i służby więziennej.

Czytaj również:

Nowe świadczenia i dodatki dla mundurowych. Rząd przyjął projekty ustaw

Emerytura z nowymi limitami. Kiedy ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia?

Dla kogo wcześniejsza emerytura? Tylko nieliczni mogą się o nią starać

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: uprawnienia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy