Zapukają do drzwi Polaków. Kontrole ruszyły w całej Polsce

Natalia Grygny

Opracowanie Natalia Grygny

W Polsce trwają masowe kontrole domów. Chodzi o weryfikację wskazanych w deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) źródeł ciepła. Kto może zapukać do naszych drzwi?

W Polsce ruszyły kontrole domów. Chodzi o deklarację CEEB
W Polsce ruszyły kontrole domów. Chodzi o deklarację CEEB123RF/PICSEL

Wraz z początkiem lipca ruszył powszechny spis źródeł ciepła. Musi o nim pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku lokalu posiadającego źródła ciepła o mocy do 1 MW.

Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkowe. Dokumenty można składać od 1 lipca 2021 roku. Jeśli już to zrobiłeś, do twoich drzwi może zapukać kontroler, który sprawdzi, czy podane dane są zgodne z prawdą. Dotyczy to również wskazanego we wniosku źródła ciepła.

Masowe kontrole domów ruszyły. Urzędnicy zapukają do drzwi

Kontroli deklaracji CEEB może spodziewać się każdy, kto zgłosił źródło ogrzewania w deklaracji. Kontrolerzy - oprócz deklarowanego źródła ciepła - mogą tez oceniać stan techniczny budynku, w tym m.in. grubość ścian, typ dachu czy rodzaj ocieplenia.

Kto może przeprowadzić kontrolę CEEB?

W Polsce ruszyły kontrole CEEB. Do naszych drzwi mogą zapukać osoby uprawnione do ich przeprowadzenia
W Polsce ruszyły kontrole CEEB. Do naszych drzwi mogą zapukać osoby uprawnione do ich przeprowadzeniaINTERIA.PL

Kontrola deklaracji CEEB jest organizowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Kto może przeprowadzić kontrolę? Wyznaczane są do tego wyłącznie osoby upoważnione przez gminy, które są wymienione w uchwale antysmogowej i programach ochrony powietrza.

Kontrolę mogą przeprowadzić np. komisarze i funkcjonariusze straży miejskiej (wyłącznie na podstawie upoważnienia burmistrza), inspektorzy ochrony środowiska i przedstawiciele samorządu.

Jeśli do naszych drzwi zapuka osoba podająca się za kontrolera, jako właściciele domu mamy prawo wylegitymowania takiej osoby. Możemy zażądać okazania legitymacji i innych stosownych dokumentów, które uprawniają do przeprowadzenia kontroli. Oczywiście właściciele budynków mogą nie wyrazić zgody na badanie stanu technicznego i emisyjności budynków, a urzędnicy nie mogą wejść do domu bez ich zgody.

To ważne, ponieważ tego typu kontrole to świetna okazja dla oszustów podszywających się pod osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli. Dlatego warto zachować szczególną ostrożność. W końcu lista osób uprawnionych jest dość długa.

Kontrole domów w całej Polsce

Kontrola ma pomóc w pozyskaniu danych, które w przyszłości będą pomocne w walce ze smogiem
Kontrola ma pomóc w pozyskaniu danych, które w przyszłości będą pomocne w walce ze smogiem 123RF/PICSEL

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków powstała na mocy ustawy z 28 października 2020 roku, dotyczącej zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Na właścicieli i zarządców budynków nakłada nowe obowiązki. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiada Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z przepisami każdy właściciel lub zarządca budynku musi złożyć deklarację, w której poinformuje, z jakiego źródła ciepła korzysta. W Polsce kontrole deklaracji CEEB już trwają - oprócz weryfikacji danych zawartych w złożonym wniosku, kontrolerzy sprawdzą też, czy instalacje grzewcze są zgodne z obowiązującymi normami i antysmogowymi uchwałami.

Kontrola ma pomóc w pozyskaniu danych, które w przyszłości będą pomocne w walce ze smogiem i przygotowaniu sprawozdań z realizacji programów dotyczących ochrony środowiska.

Kontroli mogą spodziewać się osoby, które złożyły deklarację
Kontroli mogą spodziewać się osoby, które złożyły deklarację123RF/PICSEL

***

Aktywność fizyczna a smog. Jak sobie z tym poradzić?
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas