Reklama

Pułapka w emeryturach pomostowych. Na co uważać?

Od stycznia 2024 roku wejdą w życie ważne zmiany w emeryturach pomostowych i powiększy się grono osób, które będą mogły skorzystać z tego świadczenia. Muszą one jednak uważać na pułapkę, która może ograniczyć liczbę seniorów, którzy je otrzymają. Kto zostanie wykluczony?

Emerytury pomostowe - kto otrzyma świadczenie? 

Emerytury pomostowe to rodzaj świadczenia okresowego (przysługującego do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego) osobom, które wykonują prace w  szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Cechą charakterystyczną emerytur pomostowych jest ich przejściowy charakter. Stanowią one niejako pomost między świadczeniami nabytymi przed osiągnięciem wieku emerytalnego a prawem do emerytury przyznawanej na ogólnych zasadach systemu powszechnego.

Prace uprawniające do otrzymania tego świadczenia to np.:

Reklama
 • praca w górnictwie
 • praca w hutnictwie 
 • praca w kanałach ściekowych
 • praca garbarska
 • praca operatora reaktorów jądrowych
 • praca na platformach wiertniczych i samolotach
 • praca w niskich temperaturach
 • praca wewnątrz cystern i kotłów
 • praca w ratownictwie (medycznym, górskim, górniczym)
 • praca przy wywozie nieczystości 
 • praca przy opiece nad mieszkańcami domów pomocy społecznej. 

Emerytury pomostowe - zmiany od 1 stycznia 2024 roku 


Od 1 stycznia 2024 roku emerytury pomostowe będą przysługiwać osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku, które mają co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz udokumentowane co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach. Muszą one udowodnić także swój okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn).

Ważne zmiany w emeryturach pomostowych. Jest jedna pułapka

Przez wzgląd na nowelizację ustawy o emeryturach na początku 2024 roku rozszerzone zostanie prawo do wcześniejszych emerytur pomostowych. Dotychczas mogły z nich korzystać osoby, które pracowały w szczególnych warunkach przed 1999 rokiem. Ustawa zniosła ten warunek, ale pozostał jeden zapis, mówiący o tym,  że jedną z przesłanek do otrzymania emerytury pomostowej jest wykonywanie po 31 grudnia 2008 roku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Ministerstwo Rodziny tłumaczy, że przepis wprowadzono, aby ograniczyć możliwość nieuzasadnionego przechodzenia na wcześniejsze świadczenia.  

Według Ministerstwa stare przepisy były wadliwe, gdyż wskazywały stanowiska pracy, na których wykonywano pracę w szczególnym charakterze, a nie rodzaje prac. W nowych przepisach przewidziano jednak wyjątek - jeśli ktoś nie pracował w szczególnych warunkach po 2008 roku i spełnił pozostałe wymogi do otrzymania emerytury pomostowej, a w dniu wejścia w życie ustawy (1 grudnia 2009 roku) posiadał staż w szczególnych warunkach, to jest uprawniony do wcześniejszego świadczenia.

Zobacz również:  W jakich godzinach prąd jest tańszy? Musisz wybrać właściwą taryfę INTERIA.PL
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama