Reklama

Rewolucja w prawie pracy. Zyskają wszyscy pracownicy!

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowane zostały założenia projektu nowelizacji kodeksu pracy. Wynika z nich, że Polacy zyskają dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego, pięć dni opiekuńczego i dwa dni na nagłe wypadki rodzinne. To zmiana wymuszona przez unijną dyrektywę work-life balance.

Planowane zmiany w Kodeksie pracy opisuje Dziennik Gazeta Prawna. Pierwsza duża, czekająca nas zmiana związana jest z wypowiedzeniem umowy na czas określony. Od teraz taką decyzję trzeba będzie uzasadnić! Dotychczas uzasadniać trzeba było tylko rozwiązanie umów bezterminowych. W praktyce, jak zauważa gazeta, utrudni to zwalnianie pracowników. Jeśli pracownik nie będzie zgadzał się z uzasadnieniem decyzji pracodawcy, będzie mógł ją zaskarżyć i domagać się przywrócenia do pracy.

To jednak niejedyna zmiana, związana z wypowiadaniem umów. Nowy projekt ustawy przewiduje bowiem również obowiązkowe konsultacje zamiaru wypowiedzenia umowy z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym. Zmiany te rząd tłumaczy koniecznością dostosowania przepisów do unijnego prawodawstwa. Komisja Europejska zarzuca bowiem nam nierówne traktowanie osób zatrudnionych czasowo i tych pracujących na stałe. 

Reklama

Zobacz również: Ile przysługuje ci dni urlopu okolicznościowego?

Rewolucja w prawie pracy. Będzie więcej urlopu!

Nowy projekt ustawy bez wątpienia docenią rodzice - przewiduje on bowiem wydłużenie urlopów rodzicielskich! 

"To świetna informacja dla pracowników, gorsza dla firm. Ci pierwsi zyskają dodatkowe dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego, które - w praktyce - będą zagwarantowane dla ojca dziecka (przepadną, jeśli nie wykorzysta ich mężczyzna). Dzięki takiej zmianie matki wciąż będą mogły korzystać z rocznych urlopów (20 tygodni macierzyńskiego i 32 tygodnie rodzicielskiego)" - wyjaśnia Dziennik Gazeta Prawna. 

Tak naprawdę na zmianach skorzystają jednak wszyscy pracownicy! Zatrudnieni zyskają aż pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego, który będzie można wykorzystać na opiekę nad niesamodzielnymi członkami rodziny, np. dziadkami. W razie nagłego wypadku lub choroby każdy pracownik będzie mógł także skorzystać z dwóch dni zwolnienia z pracy, za które otrzyma połowę wynagrodzenia. 

Wszystkie te zmiany wymuszone są przez unijną dyrektywę work-life balance, której celem jest poprawa równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także sytuacji kobiet na rynku pracy.

***

Zobacz również:

Jak wypowiedzieć umowę o Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Rodzaje umów o pracę - Rodzaje umów o pracę - charakterystyka

Jak skutecznie Jak skutecznie oszczędzać?

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: prawo pracy | kodeks pracy | zmiany w prawie pracy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama