Reklama

Terapia poznawczo-behawioralna. Kto powinien się na nią zdecydować i jak przebiega?

Z pomocy psychologicznej korzysta coraz więcej Polaków. Szacuje się, że około 1,5 mln osób chodzi do specjalisty, ale zapotrzebowanie jest znacznie większe. Ponad 5 mln Polaków czeka kilka miesięcy, by otrzymać wsparcie i pomoc psychoterapeuty w ramach refundacji NFZ jak i do prywatnych gabinetów. Najczęstszym powodem wizyt u psychoterapeuty są: depresja, stany lękowe, nieradzenie sobie ze stresem. Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna i kto powinien z niej skorzystać?

Zdrowie psychiczne Polaków

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH (platformę analityczno-badawczą), aż 40 proc. Polaków uważa, że w trakcie pandemii ucierpiało ich zdrowie psychiczne. Najczęstsze problemy, jakie zostały zgłoszone to: przewlekły stres, obniżenie nastroju, zaburzenia snu, brak energii.

Za główny powód problemów psychicznych wskazywano nagły wzrost cen produktów codziennego użytku, obawę o zdrowie i życie swoje oraz bliskich.

Zaburzenia dotknęły przede wszystkim osób młodych, w wieku od 25 do 35 lat i częściej byli to mieszkańcy dużych miast.

Reklama

Nie tylko pandemia sprawiła, że kondycja zdrowia psychicznego Polaków się pogorszyła. Trudna sytuacja na rynku pracy, brak stałego miejsca zamieszkania, obciążające kredyty czy problemy w relacji z partnerem - to najczęstsze powody, z jakimi zgłaszają się pacjenci do gabinetu psychologa.

Terapia u psychoterapeuty

Do psychologa możemy się zgłosić korzystając z refundacji NFZ, wystarczy wówczas skierowanie do poradni zdrowia psychicznego, wystawione przez lekarza rodzinnego. Czas oczekiwania wynosi nawet kilka miesięcy, a w sytuacji pogarszającego się zdrowia psychicznego, jest to zazwyczaj zbyt długi. Pacjenci zgłaszają się zatem po pomoc prywatnie, mając do wyboru różnych terapeutów, pracujących w różnicowanych nurtach. Istotne jest, że aby zacząć terapię poznawczo-behawioralną, należy zgłosić się do psychoterapeuty, który posiada odpowiednie kompetencje do prowadzenia terapii. 

Terapia poznawczo-behawioralna

Jedną z metod wykorzystywanych przez psychologów, jest terapia poznawczo-behawioralna. Ma ona za zadanie uświadomić pacjenta, że jego myśli, emocje oraz zachowania są utrwalonymi i powielanymi wzorcami przeniesionymi z dzieciństwa lub z innych osób na swoje aktualne życie. Jeśli zachowania pacjenta powodują nieradzenie sobie z codziennymi problemami, ranią osoby z otoczenia, zniekształcają obraz rzeczywistości - wówczas istnieją podstawy do wprowadzenia terapii. Terapia poznawczo-behawioralna wykorzystywana jest w takich zaburzeniach jak:

Terapia poznawczo-behawioralna - jak wygląda?

Terapia psychologiczna metodą poznawczo-behawioralną zakłada jedno spotkanie w tygodniu przez okres od kilku tygodni, do kilkunastu miesięcy - w zależności od efektów w trakcie sesji. Terapeuta posługuje się różnymi technikami, do których zalicza się:

  • dialog sokratejski - terapeuta zadaje pytania w taki sposób, by naprowadzić pacjenta na samodzielną identyfikację swoich błędów w swoim działaniu lub myśleniu,
  • zapis myśli - polega na systematycznym zapisywaniu myśli pacjenta celem ich analizy, rozwija również umiejętność samodzielnej i świadomej interpretacji własnych myśli,
  • zadania domowe - zadania mają na celu zmobilizować pacjenta do pokonywania swojego strachu i lęku poprzez wyznaczanie konkretnych działań w życiu codziennym,
  • ekspozycja - wykorzystywana jest u pacjentów ze stanami lękowymi i polega na celowym i świadomym wystawianiu się na czynnik budzący strach (np. zamknięte pomieszczenie, duże skupiska ludzi), by oswoić lęk i nauczyć się prawidłowych reakcji,
  • przeformułowanie poznawcze - polega na zastąpieniu starego, błędnego myślenia - nowym, bardziej sprzyjającym pacjentowi.

Terapia poznawczo-behawioralna - na czym się skupia?

W metodzie poznawczo-behawioralnej terapeuta skupia się z pacjentem przede wszystkim na teraźniejszości, a nie przeszłości. Koncentruje się na tym, jak pacjent dostrzega wydarzenia ze swojego życia, jak je interpretuje i jaką przypisuje im rolę. Zajmuje się trzema obszarami funkcjonowania człowieka: myślami, emocjami oraz zrachowaniami. 

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawiarolna uznawana jest za najskuteczniejszą metodę w leczeniu depresji, zaburzeń lękowych i myśli samobójczych. Dotychczas przeprowadzono ponad 300 opracowań, w których przedstawiano wyniki badań dotyczących powodzenia w terapii poznawczo-behawioralnej. 

W przypadku depresji przeprowadzono badania, w których udział wzięło 41 osób. Spośród nich 22 osoby z ciężką depresją leczone były farmakologicznie, a 19 terapią poznawczo-behawioralną. Wybrano pacjentów z ciężkimi epizodami depresji, trwającymi od co najmniej ośmiu lat. Badania trwały 12 tygodni i wykazały, że grupa z wprowadzoną terapią psychologiczną, osiągnęła lepsze wyniki niż grupa z farmakoterapią - u 78 proc. depresja ustąpiła całkowicie. 

Zbadano również efekt terapii u pacjentów z myślami samobójczymi. W badaniu udział wzięło 120 pacjentów, którzy podjęli próbę samobójczą i zostali odratowani. Pacjentów podzielono na dwie grupy - jedna odbywała leczenie na oddziale psychiatrycznym, druga brała udział w terapii z psychologiem. W efekcie końcowym, z grupy szpitalnej aż 40 proc. pacjentów podjęło kolejną próbę samobójczą, a z grupy terapii psychologicznej - 24 proc. pacjentów znów targnęło się na swoje życie. 

Udowadnia to, że podjęcie leczenia w metodzie poznawczo-behawioralnej przynosi skutki i może stanowić dobre uzupełnienie prowadzonej farmakoterapii przez psychiatrę.


CZYTAJ TAKŻE: 

Polacy są w złej kondycji psychicznej

Przyczyny i objawy schizofrenii

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: psychoterapia | depresja
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy