Dodatkowe pieniądze dla emerytów od ZUS. Nawet 500 zł dla seniorów

Kwota minimalnej emerytury w 2022 roku wzrosła w związku z waloryzacją. Od 1 marca seniorzy otrzymują minimalne świadczenie w wysokości 1338,44 zł brutto. Przy ciągle rosnących cenach energii elektrycznej, ogrzewania oraz żywności, kwota ta może być niewystarczająca. Na szczęście seniorzy mają możliwość skorzystania z pewnych dodatków, które zwiększą ich budżet. Jakie to są dodatki? Ile mogą dostać seniorzy?

Dodatki do emerytury. Co oprócz "trzynastki" i "czternastki"?
Dodatki do emerytury. Co oprócz "trzynastki" i "czternastki"?123RF/PICSEL

13. i 14. emerytura

Jako iż w 2023 roku wzrośnie minimalna krajowa, świadczenia ZUS podlegać będą waloryzacji. Oznacza to, że w przyszłym roku minimalna emerytura wynosić będzie 1588 zł brutto, co daje "na rękę" 1455 zł.

Świadczenie uzupełniające

Świadczenie uzupełniające to dodatek finansowy dla tych, którzy wymagają stałej opieki. Seniorzy mogą otrzymać maksymalnie 500 zł miesięcznie. Dokładna wysokość dodatku obliczana będzie na podstawie wszystkich potrzebnych w ZUS-ie dokumentów. Osoba starająca się o świadczenie uzupełniające powinna złożyć w placówce ZUS stosowny wniosek i dołączyć do niego orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny to kolejna forma wsparcia seniorów. Wysokość tego dodatku zależy od wysokości emerytury. W roku 2022 wynosi on 256,44 zł, a dla inwalidy wojennego i osoby niesamodzielnej 384,66 zł. Nie została jeszcze ogłoszona wysokość dodatku na 2023 rok. Nowe stawki poznamy najpóźniej 15 listopada.

Dodatek pielęgnacyjny przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych oraz niezdolnych do pracy. Po złożeniu wniosku w ZUS senior zostaje umówiony na komisję lekarską. To ona weryfikuje czy taka osoba jest zdolna do podjęcia pracy. Na komisję należy donieść zaświadczenie o stanie zdrowia, które wypełnia lekarz prowadzący. Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą dostarczać zaświadczeń lekarskich.

Zasiłek pielęgnacyjny oraz kilka innych dofinansowań wraz z emeryturą jest waloryzowanych
Zasiłek pielęgnacyjny oraz kilka innych dofinansowań wraz z emeryturą jest waloryzowanychZUS/www.zus.plmateriał zewnętrzny

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zasiłek pielęgnacyjny do gminy. Różnica między zasiłkiem a dodatkiem widoczna jest w ich wysokości. Zasiłek wynosi 215,84 zł i nie jest waloryzowany.

Dodatki do emerytur - dodatek mieszkaniowy

Jednym ze sposobów wsparcia finansowego osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest dodatek mieszkaniowy.  Może być on przyznany zarówno osobie posiadającej własny lokal jak i wynajmującej mieszkanie.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udowodnienie, że średni miesięczny dochód na osobę w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku był równy lub niższy niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (czyli ok. 2265,01 zł). W przypadku gospodarstw wieloosobowych wskaźnik ten jest nieco niższy i wynosi 30 proc. średniego wynagrodzenia (czyli 1698,76 zł). Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy oraz zebrać niezbędną dokumentację.

Jego wysokość nie jest ustalona odgórnie - decyduje o niej gmina. Pod uwagę branych jest kilka czynników, do których należą m.in.: wysokość dochodów oraz liczba osób zamieszkujących gospodarstwo domowe, metraż mieszkania czy wysokość kosztów związanych z utrzymaniem lokalu.

Dodatek energetyczny dla emerytów

Emeryci mogą w tym roku liczyć na dodatkowe świadczenia
Emeryci mogą w tym roku liczyć na dodatkowe świadczenia123RF/PICSEL

O środki z tytułu dodatku energetycznego będą mogły się ubiegać osoby ogrzewające domy drewnem, gazem LPG, pelletem i olejem opałowym. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada 2022 roku. Gminy będą miały 30 dni na ich rozpatrzenie i wypłatę pieniędzy. Jeśli chodzi o dodatek węglowy, czas ten wynosi do 60 dni.

Dodatek energetyczny będą mogły otrzymać osoby spełniające kryteria dotyczące dodatku mieszkaniowego. Najprawdopodobniej będą również mogły otrzymać tzw. dodatek osłonowy w związku ze wzrostem cen energii. Samotnie mieszkający emeryt, którego dochody nie przekraczają 2100 zł, może liczyć na dodatkowe pieniądze w wysokości do 500 zł. Jeżeli z kolei mieszka w gospodarstwie domowym, które liczy sześć i więcej osób, dodatek wyniesie do 1437,50 zł (jeśli dochód na osobę nie przekroczy 1500 zł).

We wniosku trzeba też określić rodzaj wykorzystywanego ciepła. Do wyboru jest m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek, ogrzewacz powietrza, piec kaflowy na paliwo stałe czy kocioł olejowy. Trzeba również zaznaczyć, jaki rodzaj paliwa wykorzystujemy do ogrzewania. To ważne, bo od tego zależy kwota dofinansowania. Na liście znajdują się:

  • gaz LPG (500 zł),
  • pellet (3000 zł),
  • olej opałowy (2000 zł),
  • drewno kawałkowe (1000 zł),
  • inny rodzaj biomasy.

Wniosek o dodatek energetyczny należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta. Można to zrobić osobiście, za pomocą poczty i online przez e-PUAP.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przyznawany jest w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Przysługuje on emerytom, a jego wysokość zależy od progu dochodowego. Maksymalna kwota zasiłku stałego w 2022 roku wynosi 719 zł. Kwota ta pozostanie bez zmian przez najbliższe trzy lata.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy to jednorazowe wsparcie emerytów w zakupie żywności lub leków
Zasiłek celowy to jednorazowe wsparcie emerytów w zakupie żywności lub lekówpexels.com

Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje również zasiłek celowy. Jest on formą dofinansowania żywności czy leków, wypłacany jednorazowo. Wysokość tego zasiłku także zależna jest od progu dochodowego.

Osoby mieszkające samotnie powinny mieć dochód nieprzekraczający 776 zł. Wtedy otrzymają zasiłek równy progowi dochodowemu. Obecnie nie ma dostępnych informacji o zmianach zasiłku celowego na rok 2023.

Dodatek dla strażaków i ratowników

Dodatek dla strażaków i ratowników otrzymać można po złożeniu odpowiedniego wniosku. Dokument taki składa się do komendanta PSP, pod którą podlega jednostka OSP. Po uznaniu wniosku senior otrzyma dodatkowe 200 zł miesięcznie.

Nowy dodatek dla emerytów w 2023 roku. Małżeństwo+

Oprócz dostępnych już dodatków emerytalnych pojawiają się projekty nowych dofinansowań dla seniorów. Wśród nich wymienić można projekt Małżeństwo+. Plan takiego zasiłku powstał w 2020 roku. Wtedy niestety inicjatywa ustawodawcza nie została podjęta. Dlatego też obywatele stworzyli własną petycję, która trafiła do Sejmu.

Projekt Małżeństwo+ ma być dodatkiem dla par, które są w małżeństwie już od minimum 40 lat. Takim seniorom ma być wypłacane miesięcznie 500 zł.

***

Pogromca zagrożeń z podłogi
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas