Reklama

Emeryt zmarł, a listonosz puka z pieniędzmi? Oto co należy zrobić

Emerytura po śmierci osoby uprawnionej może zostać wypłacona jej bliskim, ale pod pewnymi warunkami. Wypłata emerytury po śmierci emeryta często wiąże się z koniecznością złożenia odpowiedniego wniosku i szeregu innych dokumentów w ZUS. Kto jednak ma prawo się o to ubiegać i w jakiej sytuacji? Do kogo zwrócić się po emeryturę po śmierci osoby uprawnionej? Co z 13. i 14. emeryturą?

Czy emerytura przysługuje w miesiącu śmierci emeryta?

Emerytura to comiesięczne świadczenie pieniężne, które przysługuje ubezpieczonemu, jeśli przepracował określoną liczbę lat lub osiągnął określony wiek. Wraz ze śmiercią osoby uprawnionej ustaje też prawo do emerytury czy renty. Pojawia się jednak wiele pytań o to, czy należy się emerytura za miesiąc, w którym nastąpił zgon i kiedy należy się ostatnia emerytura po śmierci danej osoby.

Zobacz też: Gwiazdy skaczą sobie do gardeł! Fatalna atmosfera u faworyta

Reklama

Jak odebrać emeryturę po śmierci osoby do niej uprawnionej? Bez względu na to, którego dnia miesiąca nastąpiła śmierć emeryta/rencisty, jeśli w tym samym miesiącu wpłynęła na jego konto emerytura czy renta, rodzina nie musi zwracać tych pieniędzy. Jeśli jednak pojawią się pieniądze za kolejny miesiąc (ten, który nastąpił po miesiącu śmierci emeryta), nie należą się one rodzinie.

W takim wypadku emerytura przelana na konto po śmierci nie musi być zwracana - wystarczy, że pieniądze zostaną na koncie. Jeśli zostały wypłacone, należy zasilić konto odpowiednią kwotą. ZUS sam poprosi bank o ich zwrot. Jeśli emeryturę przynosi do domu listonosz, po prostu nie należy jej odbierać.

Jeśli zgon nastąpił przed wypłatą należności i istnieje możliwość wstrzymania jej wypłaty, ZUS może to zrobić. Jeśli wypłata zostanie wstrzymana w tym samym miesiącu, w którym emeryt lub rencista zmarł, rodzina może złożyć wniosek o wypłatę tego świadczenia.

Czytaj też: Kto w 2023 roku przestanie płacić składki emerytalno-rentowe

Emerytura a śmierć osoby uprawnionej do niej

Prawo do emerytury ustaje z chwilą śmierci osoby uprawnionej do jej pobierania. Co jednak w sytuacji, gdy w miesiącu śmierci uprawnionej osoby jej emerytura jeszcze nie dotarła? Rodzina dość często zastanawia się, czy ma prawo do tych pieniędzy. Podobne pytania dotyczą renty, jeśli nie została jeszcze wypłacona w miesiącu śmierci osoby uprawnionej.

Warto pamiętać, że ZUS wypłaca emerytury lub renty różnym osobom w różnych terminach. To dni: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25. Świadczenie otrzymuje się najpóźniej w ustalonym terminie płatności. Jeśli data wypłacenia emerytury przypada w danym miesiącu w sobotę lub niedzielę, pieniądze powinny pojawić się 1 lub 2 dni wcześniej.

Prawdopodobne więc, że ostatnia emerytura trafi na konto osoby zmarłej, nim ZUS dowie się o jej śmierci. Rodzina zmarłego emeryta czy emerytki jest uprawniona do odbioru pieniędzy, które nie zostały jeszcze wypłacone. Możliwe jednak, że konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku.

Kto wypłaca emeryturę po śmierci? Komu przysługuje?

Emerytura po śmierci osoby uprawnionej wypłacana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnia emerytura po śmierci zmarłego członka rodziny to ta z miesiąca, kiedy nastąpił zgon. Jeśli nie została pobrana lub nie przelano jej na konto, rodzina ma prawo się o nią ubiegać. W tym celu trzeba jednak złożyć kilka różnych dokumentów, w tym odpowiedni wniosek. To tak zwane "niezrealizowane świadczenie z ZUS", czyli takie, do którego ktoś miał prawo, ale nie zostało wypłacone.

Kto ma prawo starać się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia?

  • w pierwszej kolejności to mąż, żona lub dzieci osoby zmarłej, jeśli prowadziły z nią wspólne gospodarstwo domowe
  • w drugiej kolejności małżonkowie i dzieci, z którymi osoba zmarła nie prowadziła gospodarstwa domowego (w tym miejscu warto dodać, że w razie braku małżonka, do pobrania świadczenia uprawnione są dzieci, z którymi zmarła osoba prowadziła gospodarstwo domowe)
  • w trzeciej kolejności inni członkowie rodziny, którzy są uprawnieni do renty rodzinnej albo ci, na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła.

Jeśli ktoś złożył wniosek o emeryturę czy rentę, lecz zmarł, nim została ona przyznana, rodzina również może ubiegać się o wypłatę przysługujących należności. Podobna sytuacja ma miejsce, kiedy ktoś otrzymywał emeryturę czy rentę i złożył wniosek o ponowne ustalenie jej wysokości. Jeśli przed jego rozpatrzeniem zmarł, na wniosek rodziny przysługująca zmarłemu należność może zostać wypłacona w ramach niezrealizowanych świadczeń.

ZUS - wniosek o wypłatę emerytury po śmierci i inne dokumenty

Ostatnia emerytura po śmierci z ZUS zostanie wypłacona, jeśli złoży się wniosek o niezrealizowane świadczenie (wniosek ENS). Można go samodzielnie pobrać, ale druk wniosku otrzymamy też w każdej placówce ZUS.

Oprócz samego wniosku konieczne jest także dostarczenie innych dokumentów. Jakich?

  • odpis aktu zgonu, choć nie będzie on potrzebny w sytuacji, gdy został złożony na przykład razem z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy
  • odpis aktu małżeństwa w przypadku składania dokumentów przez małżonka
  • odpis aktu urodzenia w przypadku składania dokumentów przez dzieci
  • oświadczenie lub inne dowody, dzięki którym można potwierdzić, że dana osoba prowadziła ze zmarłym wspólne gospodarstwo albo przyczyniała się do utrzymania tego gospodarstwa.

Niezbędne dokumenty należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić osobiście w każdej placówce, zlecić ich złożenie pełnomocnikowi, ale można również wysłać je pocztą lub elektronicznie, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Na złożenie wymaganych dokumentów osoby uprawnione mają 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenie przysługiwało. Jeśli dokumenty zostaną złożone zbyt późno, niezrealizowane świadczenie nie zostanie wypłacone.

Czytaj również: 13. i 14. emerytury także w 2023 r. Na co seniorzy wydają te pieniądze?

13. i 14. emerytura po śmierci - co z ich wypłatą?

Tak zwana "trzynastka" przysługuje osobom uprawnionym do pobierania świadczenia emerytalnego. Co jednak w sytuacji, gdy osoba uprawniona do jej otrzymania zmarła? Czy 13. emerytura należy się po śmierci emeryta?

Warto wiedzieć, że może ona zostać wypłacona rodzinie zmarłego na zasadzie dziedziczenia. Kwestia ta nie została jeszcze dokładnie uregulowana, jednak nie oznacza to, że bliscy osoby zmarłej nie mogą ubiegać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę tego świadczenia. Jeśli chodzi o 14. emeryturę, przysługuje ona tylko tym emerytom i rencistom, którzy żyją w chwili jej wypłaty.

Czytaj też:

Jak otrzymać emeryturę czy rentę po zmarłym? Porady ZUS

Szykują się zmiany w emeryturach. Będzie dodatek dla owdowiałych seniorów?

Podwójna emerytura przysługuje trzem grupom osób. Czy jesteś w jednej z nich?

Zobacz też:

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy