Emerytura mieszana. Świadczenie, o które mogli ubiegać się nieliczni

Opracowanie Anna Czowalla

Emerytura mieszana to forma świadczenia emerytalnego, która łączy w sobie elementy systemu repartycyjnego i kapitałowego. Jest to rozwiązanie skierowane do osób, które spełniają określone kryteria, takie jak np. długość okresu składkowego oraz osiągnęły wiek emerytalny w latach 2009-2014. Przyjrzymy się bliżej temu, kto mógł skorzystać z emerytury mieszanej i w jaki sposób jest ona obliczana.

Komu przysługuje emerytura mieszana?
Komu przysługuje emerytura mieszana?123RF/PICSEL

Czym jest emerytura mieszana i komu przysługuje?

Emerytura mieszana to specyficzny rodzaj świadczenia emerytalnego, który jest dostępny tylko dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które osiągnęły wiek emerytalny między 2009 a 2014 rokiem. Mają do niej prawo także osoby niepobierające wcześniejszej emerytury na podstawie art. 46 lub 50 ustawy emerytalnej oraz te, które nie przystąpiły do OFE.

Emerytura mieszana to unikalny typ emerytury, ponieważ jest obliczana zarówno na podstawie starych, jak i nowych zasad. Podczas jej obliczania pod uwagę brane są różne proporcje w zależności od roku, w którym dana osoba miała prawo do emerytury:

 • dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny w 2009 roku, 80 proc. ich emerytury jest obliczane według starych zasad, a pozostałe 20 proc. według nowych zasad;
 • dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny w 2010 roku, było to 70 proc. (stare zasady) i 30 proc. (nowe zasady);
 • dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny w 2011 roku - 55 proc. (stare) i 45 proc. (nowe);
 • dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny w 2012 roku - 35 proc. (stare) i 65 proc. (nowe);
 • dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny w latach 2013 i 2014 20 proc. ich emerytury jest obliczane według starych zasad, a pozostałe 80 proc. według nowych zasad.

Jak oblicza się emeryturę mieszaną?

Emeryturę mieszaną można podzielić na dwie części. Jedna część jest obliczana według nowych zasad, tak samo, jak pełna emerytura. Druga część jest obliczana według starych zasad.

Obliczanie emerytury mieszanej polega na dodaniu kilku elementów:

 • 24 proc. kwoty bazowej, która jest ustalana każdego roku jako 100 proc. średniego wynagrodzenia z poprzedniego roku, ogłoszonego przez GUS, ale pomniejszonego o ubezpieczenia społeczne;

 • 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok, w którym składki były opłacane, z uwzględnieniem pełnych miesięcy;

 • 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok, w którym nie opłacano składek z uwzględnieniem pełnych miesięcy; • okresów nieskładkowych, bonifikat za dzieci itp.
 • Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny między 2009 a 2014 rokiem i ubiegały się o emeryturę, mogły poprosić ZUS, aby obliczył ich świadczenia według najkorzystniejszego wariantu. Emerytura mogła być ustalona w sposób mieszany lub kapitałowy. Emerytura mieszana była korzystniejsza dla osób, które zarabiały mniej. Aktualnie ten rodzaj emerytury nie jest już przyznawany.

  Obliczanie emerytury mieszanej polega na dodaniu kilku elementów
  Obliczanie emerytury mieszanej polega na dodaniu kilku elementów123RF/PICSEL

  Przeczytaj również:

  Dietetyk Mikołaj Choroszyński o jedzeniu słodyczy: Nie w samotnościINTERIA.PL
  INTERIA.PL
  Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
  Dołącz do nas