Kontrolerzy wciąż pukają do drzwi. Wkrótce zmiany. Kto nie będzie musiał płacić?

Aleksandra Tokarz

Opracowanie Aleksandra Tokarz

Każdy, kto posiada w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, zobowiązany jest do opłacania abonamentu RTV. Od tej reguły są jednak wyjątki. Niektórzy mogą liczyć na zniżki, a inni zostaną całkowicie zwolnieni z opłat. Kto może przestać martwić się ewentualną wizytą kontrolerów? Ci wciąż pukają bowiem do drzwi Polaków.

Kontrolerzy nie zapukają już do drzwi tych osób. Wkrótce duże zmiany
Kontrolerzy nie zapukają już do drzwi tych osób. Wkrótce duże zmianyarchiwum prywatne

Za co się płaci abonament RTV? W każdej chwili do drzwi może zapukać kontroler

Mieszkańcy każdego gospodarstwa domowego, w którym znajduje się co najmniej jeden odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny, zobowiązani są do opłacania opłaty abonamentowej. Co ważne, wliczane są w to również radia samochodowe.

Od 1 stycznia 2023 wysokość opłaty wynosi:

 • 8,70 zł za odbiornik radiowy (104,40 zł rocznie),
 • 27,30 zł za odbiornik radiowo-telewizyjny (327,60 zł rocznie).

Zgodnie z Rozporządzeniem KRRiT z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wysokość opłat nie zmieni się w 2024 roku.

Za niezarejestrowanie odbiornika i brak opłat abonamentowych grozi jednak wysoka kara, wynosząca 30-krotność miesięcznej stawki tej opłaty. W przypadku telewizora kwota będzie więc przekraczać 800 złotych.

Kontrole abonamentu RTV. Jakie kary za brak abonamentu RTV 2023?

Obowiązkową rejestrację odbiorników sprawdzają uprawnieni do tego kontrolerzy. Pracownicy Poczty Polskiej pukają do drzwi Polaków, sprawdzając, czy ci posiadają w swoim domu odbiornik, a jeśli tak, to czy jest on zarejestrowany i czy systematycznie opłacają obowiązkowy abonament.

Wysokość opłat za abonament RTV nie zmieni się w 2024 roku
Wysokość opłat za abonament RTV nie zmieni się w 2024 roku123RF/PICSEL

Jak jednak donosi serwisy.gazetaprawna.pl kontrolerzy w dużej mierze skupiają się na firmach i instytucjach. Kilkudziesięciu oddelegowanych do przeprowadzania kontroli pracowników Poczty Polskiej może dokonywać bowiem jedynie sporadycznych wizyt, a jak twierdzi w oficjalnym komunikacie Poczta Polska, cytowana przez portal, "ilość kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie odsetek wszystkich kontroli".

Kto ma uprawnienia do kontroli abonamentu RTV?

"Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty" - informuje Poczta Polska.

Jak dodaje, "osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych".

Kto nie musi płacić abonamentu RTV w 2023 roku?

Opłat za abonament RTV nie muszą jednak uiszczać wszyscy. W 2024 roku osobami uprawnionymi do zwolnienia z opłat abonamentowych będą:

 • osoby, które ukończyły 75. rok życia,
 • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
 • osoby spełniają kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Źródła: www.rtv.poczta-polska.pl; www.gov.pl

"Zbliżenia". Elżbieta Romanowska o programie "Nasz nowy dom", miłości, nienawiści i polityceINTERIA.PL
INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas