Reklama

Reklama

Nawet 500 zł dodatku do emerytury. Sprawdź, ile mogą zyskać seniorzy po 65. roku życia

W 2023 roku seniorzy będą mogli skorzystać z nowych dodatków do emerytury dla osób powyżej 65. roku życia. Spełniając niektóre kryteria, będą mogli zyskać nawet 500 złotych. Sprawdź, komu przysługują te świadczenia i ile można zyskać.

Waloryzacja emerytur w 2023 roku

Podstawową informacją dla seniorów jest to, że w 2023 roku ma mieć miejsce rekordowa waloryzacja emerytur. Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur poznamy dopiero w lutym, jednak z podanych przez rząd danych wynika, że od marca przyszłego roku, najniższa emerytura będzie wynosiła 1588,44 zł brutto.

Oznacza to, że waloryzacja emerytur w 2023 r. wyniesie 13,8 proc. Oprócz tego planowane jest także przeprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej. Będzie to oznaczało, że emerytury wzrosną o wskaźnik waloryzacji, ale równocześnie będą objęte gwarancją minimalnej podwyżki, której kwota to 250 zł.

Reklama

Sprawdź: Oto jak należy reagować w razie kontroli RTV. Jeden moment jest kluczowy

Dodatek do emerytury po 65. roku życia

Jednym z dodatków do emerytury jest świadczenie, które przeznaczone jest dla emerytów powyżej 65. roku życia (mężczyźni) i powyżej 60. roku życia (kobiety). Obejmuje ono seniorów, którzy pracowali w zawodach, takich jak: ratownik górski, strażak-ochotnik oraz brali udział w akcjach, które miały na celu ratowanie zdrowia oraz życia ludzkiego.

Kwota wypłacanego dodatku to 200 zł. Przyznawany jest on dożywotnio i nie jest regulowany wysokością pozostałych świadczeń. Warto wiedzieć, że przy obliczeniach okresu czynnego uczestnictwa, zachowanie ciągłości lat w OSP nie jest warunkiem koniecznym. Dodatek do emerytury ma należeć się tylko tym osobom, które przynajmniej raz w roku brały bądź będą brały udział w akcjach ratowniczych.

Wniosek można m.in. złożyć u miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej. Za wypłatę tego świadczenia odpowiada natomiast Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Jak otrzymać 500 zł do emerytury po 65 roku życia?

Dodatkowe 500 zł wypłacane jest w ramach świadczenia, które przeznaczone jest dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przyznawane jest w zasadzie każdemu, kto spełnia to kryterium i ukończył 18 rok życia. Jednak z powodu tego, że najczęściej korzystają z niego seniorzy, nazywane jest potocznie "500 plus dla seniora".

O dodatkowe 500 złotych mogą się starać m.in. emeryci po 65. roku życia, którzy są równocześnie osobami z niepełnosprawnością. Dodatkowe świadczenie wydawane jest zależnie od stanu zdrowia seniora oraz od jego miesięcznych dochodów.

Przez wspomniane kryterium dochodowe, nie każdy emeryt będzie mógł skorzystać z tego dodatkowego świadczenia, ponieważ miesięczny dochód osoby starającej się o ten dodatek, nie może wynosić więcej niż 1896,13 zł brutto.

Czytaj także: Seniorzy mogą dostać dodatkowe 800 zł. Sprawdź, czy jesteś na liście

Pozostałe dodatki do emerytury po 65. roku życia w 2023 r.

Istnieją jeszcze inne dodatki, z których mogą skorzystać emeryci po 65. roku życia, które nie są przeznaczone wyłącznie dla nich. Pozostałe świadczenia to m.in.:

  • 13. emerytura - to ustawowy roczny dodatek, przyznawany wszystkim emerytom i rencistom, bez względu na wysokość ich podstawowego świadczenia. Zgodnie z zapowiedziami w 2023 roku ma wynosić 1588,44 zł brutto.
  • 14. emerytura - w założeniu miała być świadczeniem jednorazowym, jednak zostanie ona wypłacona seniorom również w 2023 roku. W tym przypadku jednak brane jest pod uwagę kryterium dochodowe i na wypłatę pełnej kwoty, będą mogły liczyć osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają wyższe świadczenie, czternastka będzie zmniejszana według zasady złotówki za złotówkę.
  • Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci - dostępne jest również rodzicielskie świadczenie uzupełniające. To dodatek, który przyznawany jest za wychowanie dzieci i idącą za tym rezygnację z pracy lub jej niepodjęcie. Maksymalna kwota tego dodatku równa jest najniższej emeryturze.
  • Dodatek pielęgnacyjny - przysługuje seniorom w dwóch przypadkach: gdy emeryt lub rencista jest całkowicie niezdolny do pracy lub ukończył 75. rok życia. Oznacza to, że emeryci w wieku 65 lat mogą skorzystać z niego tylko wtedy, gdy są niezdolni do wykonywania pracy. Dodatek jest waloryzowany co roku, dzięki czemu jego wysokość wzrasta. Na koniec roku 2022 wynosił on 256,44zł.

Czytaj również: Emeryci będą musieli oddać część rekordowej podwyżki. Ciebie też to dotyczy?

***

Zobacz także: 

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy