Reklama

Ponad 1300 zł na rękę przed emeryturą. Sprawdź, czy tobie też się należą

Świadczenie przedemerytalne jest zasiłkiem przeznaczonym dla osób mających długi czas pracy, niewykonujących żadnego zawodu. Oczywiście znaczenie ma również wiek, przez który dane osoby nie mają możliwości znalezienia pracy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełniać, aby ZUS wypłacił zasiłek przedemerytalny.

Prawo do przyznania zasiłku przedemerytalnego jest określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych. To tam znajdziemy wszelkie zasady przyznawania i wypłacania świadczenia, a nawet jego wstrzymania.

Kto jest uprawniony do świadczenia przedemerytalnego?

Do zasiłku przedemerytalnego są uprawnione osoby przed wiekiem emerytalnym, z określonym stażem pracy. Aby pracownik mógł otrzymać świadczenie, musi:

Reklama
 • ukończyć 56 lat (w przypadku kobiet) lub 61 lat (w przypadku mężczyzn) do dnia rozwiązania stosunku pracy i mieć 20 lat stażu pracy (w przypadku kobiet) albo 25 lat pracy (w przypadku mężczyzn), a zwolnienie musi wynikać z likwidacji zakładu pracy bądź jego niewypłacalności;
 • ukończyć 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn), a okresy składkowe i nieskładkowe muszą mieć odpowiednio dla kobiet i mężczyzn: 30 i 35 lat. Dodatkowo utrata pracy musi wynikać w winy pracodawcy;
 • mieć co najmniej 35-letni staż pracy (w przypadku kobiet) lub 40-letni (w przypadku mężczyzn). Wiek nie ma znaczenia, jednak pracę trzeba stracić z winy pracodawcy. 

Pamiętajmy, że do stażu pracy liczą się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych. 

Czytaj również: ZUS zmienił terminy wypłat emerytury. W listopadzie seniorzy mogą się zdziwić

Kiedy można się starać o świadczenie przedemerytalne?

O świadczenie przedemerytalne można się starać po zwolnieniu z zakładu pracy, przy wyżej wymienionych latach, stażu pracy i przyczyn zwolnienia. Zasiłek emerytalny może otrzymać osoba, która:

 • pobiera zasiłek dla bezrobotnych przez minimum 180 dni;
 • ma status osoby bezrobotnej;
 • w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • złożyła odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego.

Osoba bezrobotna musi udokumentować swój status odpowiednim zaświadczeniem. Obowiązuje ono również w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych i podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

Komu przysługuje zasiłek przedemerytalny 2023?

Jak wspomniano, zasiłek przedemerytalny 2023 przysługuje osobom, które były zatrudnione na umowę o pracę, jednak zostały zwolnione z przyczyn, które dotyczą zakładu pracy. Oprócz tego świadczenie przedemerytalne mogą otrzymać także:

 • osoby, które miały pozarolniczą działalność gospodarczą i ogłosiły upadłość;
 • osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z powodu śmierci osoby, na którą pobierały świadczenie. 

Zasiłek przedemerytalny 2023 przysługuje również osobom opisanym w art. 6 ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, a także pracownikom stoczni.

Ile wynosi świadczenie przedemerytalne netto na rękę?

Od 1 marca 2023 roku świadczenie przedemerytalne wynosi 1600,70 złotych brutto, czyli 1350,70 złotych netto. Jego wysokość ustala się na podstawie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. 

Świadczenie przedemerytalne może ulec zwiększeniu. Jego obecna wysokość jest wyższa niż w 2022 roku ze względu na waloryzację rent i emerytur

Wniosek o świadczenie przedemerytalne

Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, należy złożyć odpowiedni wniosek w formularzu ESP, który jest dostępny na stronie ZUS-u. Wzór wypełnienia wniosku znajduje się na oficjalnej stronie instytucji. 

Oprócz wniosku o świadczenie przedemerytalne należy również złożyć inne dokumenty, aby zasiłek został przyznany. Do wniosku dołączamy:

 • świadectwo pracy z przyczynami rozwiązania umowy;
 • formularz ERP - 6, czyli informację o okresach składkowych i nieskładkowych;
 • zaświadczenie o stażu ubezpieczenia;
 • dokumenty potwierdzające pracę poza granicami Polski;
 • postanowienie sądu o upadłości;
 • dokumenty z urzędu pracy;
 • dokument potwierdzający wykonywania innej pracy zarobkowej, interwencyjnej, publicznej;
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, w przypadku pobierania świadczenia opiekuńczego;
 • zaświadczenie, które określa ilość posiadanych użytków rolnych;
 • formularz EUZ w przypadku zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Na podstawie wniosku i załączonych dokumentów, ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego. Można odwołać się od niej w ciągu miesiąca od otrzymania dokumentów zwrotnych.  

źródło: ZUS.pl

CZYTAJ TAKŻE:

Zmiany w prawie spadkowym. Co się zmieni 15 listopada?

Jak ponownie przeliczyć emeryturę lub rentę? ZUS wyjaśnia

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | świadczenia
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy