Reklama

Reklama

Karta, która gwarantuje zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Jak ją wyrobić?

Zgodnie z zapowiedzią, w przyszłym roku polskie rodziny nie zapłacą wyższych rachunków za prąd według limitów wyznaczonych dla konkretnych gospodarstw domowych. Na liście znaleźli się m.in. właściciele Karty Dużej Rodziny. Kto może otrzymać taką kartę? Gdzie składa się wniosek o Kartę Dużej Rodziny, która upoważnia do wielu innych zniżek na terenie kraju? Sprawdźcie.

 • 29 września 2022 r. Sejm uchwalił ustawę, która m.in. przewiduje zamrożenie  gospodarstwom domowym do pewnego pułapu zużycia cen energii elektrycznej w 2023 r. na poziomie z 2022 r. 
 • Zamrożenie cen energii elektrycznej przedstawiać miałoby się w następujący sposób: 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami i 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników
 • W ustawie mowa jest także o nowym dodatku elektrycznym dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem
 • Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny, aby móc skorzystać z zapowiadanego zamrożenie cen prądu? Gdzie złożyć wniosek? Na jakie jeszcze zniżki mogą liczyć osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny? Wyjaśniamy poniżej

Reklama

Zamrożone ceny prądu dla właścicieli Karty Dużej Rodziny 

Zgodnie z przyjętą ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej, w 2023 r. rząd zablokuje wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać: 

 • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych
 • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami
 • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus - czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników

Jeśli wskazany limit zużycia zostanie przekroczony, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną ilość energii według obowiązujących w 2023 roku  taryf lub cenników, lub w przypadku ofert wolnorynkowych - według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.  - Oznacza to, że każda polska rodzina - również ta, która zużywa np. 2,7 kWh rocznie -  skorzysta na zamrożeniu cen do limitu 2 tys. kWh. Jedynie nadwyżka ponad ten limit (w przypadku osób z niepełnosprawnościami - 2,6 tys. oraz rodzin z Kartą Dużej Rodziny i rolników - 3 tys. kWh) będzie rozliczna według taryf z 2023 r. - czytamy na stronie gov.pl.

Co zrobić, aby skorzystać z zamrożenia cen? Trzeba będzie złożyć spółce energetycznej oświadczenie o spełnieniu ww. warunków, czyli np. o posiadaniu Karty Dużej Rodziny. Jeśli tego nie zrobimy - to będziemy mieć zamrożony prąd tylko do zużycia 2000 kWh. Dokumenty należy złożyć niezwłocznie. Termin na dopełnienie formalności ma upłynąć 30 czerwca 2023 r. 

Dodatkowo, dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania - w tym wykorzystują pompy ciepła - wprowadzony zostanie specjalny dodatek elektryczny w wysokości nawet do 1500 zł.

Kto ma prawo do Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to dokument uprawniający do wielu zniżek na terenie kraju, który obowiązuje od 2014 roku. Inicjatorem wprowadzenia tej karty w Polsce był Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus". Kto może uzyskać Kartę Dużej Rodziny? Każdy członek rodziny, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci, czyli:

 • ojciec i matka
 • macocha lub ojczym (małżonek jednego z rodziców)
 • dzieci

Kartę mogą otrzymać również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Co ważne, przyznawana jest ona niezależnie od dochodu w rodzinie. Wystarczy spełnić tylko jeden z wyżej wymienionych warunków. Jak czytamy na stronie ministerstwa, Karty Dużej Rodziny nie dostaną rodzice, którzy są pozbawieni -- w stosunku do co najmniej trojga dzieci - władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 

Karta Dużej Rodziny ważna jest na całe życie w przypadku rodziców. Dzieci mogą z niej korzystać do ukończenia 18 lat. Dokument ważny jest w przypadku dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują - do ukończenia nauki, maksymalnie do ukończenia 25 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych- na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Czytaj również: Znacznie więcej niż 500+ od ZUS-u. Oto wszystkie dodatki na rodzinę

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Aby wyrobić Kartę Dużej Rodziny, można skorzystać z dwóch opcji. Pierwsza - tzw. tradycyjna, czyli w urzędzie, a dokładniej w odpowiedniej instytucji w twojej gminie. - Zapytaj w urzędzie gminy lub urzędzie miasta, właściwym dla twojego miejsca zamieszkania, która instytucja zajmuje się wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Jeśli ktoś z rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie. Wniosek możesz złożyć osobiście albo może to zrobić inna pełnoletnia osoba z rodziny (ojciec, matka, macocha, ojczym, dzieci) - tłumaczy ministerstwo. 

Druga opcja to skorzystanie z możliwości złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny poprzez Internet za pomocą portalu MRPiPS Emp@tia

Dokomenty potrzebne do złożenia wniosku o Kartę Dużej Rodziny 

Oprócz wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (możesz go pobrać na stronie gov.pl) potrzebne będą także inne dokumenty. Wszystko w zależności od tego, kto składa wniosek. 

 • ojciec i matka
  1. oświadczenie, że nie jesteście pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci - napisz je samodzielnie lub wypełniony odpowiedni formularz
  2. dowód osobisty lub paszport - jeśli nie mają numeru PESEL
 • macocha i ojczym (małżonek jednego z rodziców) - jeśli nie mają numeru PESEL
  1. dowód osobisty lub paszport
  2. akt małżeństwa
 • dzieci poniżej 18 lat (jeśli nie mają numeru PESEL) - akt urodzenia albo dowód osobisty lub paszport,
 • dzieci powyżej 18 lat
  1. dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
  2. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub na studiach - napisz je samodzielnie lub wypełniony odpowiedni formularz
 • dzieci niepełnosprawne powyżej 18 lat - dowód osobisty lub paszport (jeśli nie mają numeru PESEL),
 • dzieci z rodzin zastępczych albo z rodzinnego domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • osoby, które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,
 • cudzoziemiec - dodatkowo, oprócz wyżej wymienionych dokumentów:
  1. dokument, który potwierdzi prawo do mieszkania w Polsce
  2. zezwolenie na pobyt w kraju

- Jeśli składasz wniosek wyłącznie o kartę mobilną, a urząd przyznał ci już plastikową kartę - nie musisz przygotowywać żadnych dokumentów. Wystarczy, że podasz numer telefonu i adres e-mail członka rodziny (jeżeli wniosek dotyczy osoby, która nie ma telefonu ani adresu e-mail - podaj numer telefonu i adres e-mail rodzica lub innego członka rodziny). We wniosku możesz wskazać, czy rodzice będą mogli wyświetlać w aplikacji mKDR tylko swoje Karty, czy również Karty pozostałych członków rodziny - czytamy na stronie gov.pl 

Czy za Kartę Dużej Rodziny się płaci?

Karta Dużej Rodziny jest bezpłatna. Jeśli jednak będzie potrzebny duplikat karty, wtedy trzeba zapłacić 9,56 zł. Opłata pojawia się także w przypadku, kiedy składasz wniosek tylko o Kartę mobilną, a masz już Kartę plastikową, lub składasz wniosek o Kartę plastikową, a masz już Kartę mobilną (czyli domawiasz drugą formę Karty). Taka usługa kosztuje 9,21 zł.

Czytaj również: Ile kosztuje jedna godzina pieczenia w piekarniku?

Na co są zniżki z Kartą Dużej Rodziny?

Miejsca, w których można skorzystać z Karty Dużej Rodziny, oznaczone są specjalnym znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Aby skorzystać ze zniżki, trzeba pokazać swoją Kartę Dużej Rodziny (jeśli ktoś z rodziny ma orzeczoną niepełnosprawność - sprawdź, czy możecie dostać większe zniżki. Pamiętaj — żeby dostać taką zniżkę, trzeba okazać legitymację osoby niepełnosprawnej) Co ważne, każdy członek rodziny może korzystać z karty osobno. Karta dostępna jest także w aplikacji mKDR. 

Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. 

Na jakie zniżki mogą liczyć właściciele Karty Dużej Rodziny? To m.in: 

 • zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 50 proc. ulgi opłaty za paszport - ojciec, matka, macocha i ojczym,
 • 75 proc. ulgi opłaty za paszport - dzieci,
 • Wszystkie dostępne oferty znaleźć można na stronie www.empatia.mpips.gov.pl

* źródło: gov.pl

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Karta dużej rodziny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy