Kontrole w domach Polaków. Sprawdzają te cztery rzeczy

Ruszyły kontrole domów i mieszkań, mające na celu weryfikację opłat abonamentu RTV. Kontrolerzy pukają już do drzwi wielu Polaków, podczas wizyty skupiając się na czterech istotnych aspektach. Niedopełnienie któregokolwiek z nich może skutkować srogą opłatą.

Kontrolerzy pukają do drzwi. Sprawdzają te cztery rzeczy
Kontrolerzy pukają do drzwi. Sprawdzają te cztery rzeczy123RF/PICSEL

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie płacić abonamentu RTV?

Opłata za odbiorniki telewizyjne i radiowe od dłuższego czasu budzi w Polakach sporo emocji. Do opłat abonamentu RTV zobligowani są bowiem wszyscy właściciele odbiorników radiowych i telewizyjnych, oprócz osób ustawowo z tego zwolnionych. Wśród nich znajdują się między innymi:

  • osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa,
  • osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne,
  • osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,
  • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ile kosztuje abonament telewizyjny w 2024 roku?

Stawki opłat abonamentowych każdorazowo określane są przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W 2024 roku wynoszą miesięcznie:

  • 8,70 zł za radioodbiornik,
  • 27,30 zł za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny.

Uiszczenie opłaty jest obowiązkiem. Tę konieczność, w trakcie przeprowadzanych kontroli, sprawdzają kontrolerzy Poczty Polskiej. Skupiają się przede wszystkim na sprawdzeniu, czy mieszkańcy i kierowcy zarejestrowali swoje odbiorniki. Za brak rejestracji urządzenia, a także unikanie płatności instytucja czeka ich sroga kara.

Kontrole w domach Polaków. Sprawdzają cztery ważne szczegóły
Kontrole w domach Polaków. Sprawdzają cztery ważne szczegóły123RF/PICSEL

Jak kontrolują abonament RTV?

"Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. Jednostką dedykowaną do realizacji zadań związanych z kontrolą jest Centrum Obsługi Finansowej. Pracownicy przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie, a na żądanie kontrolowanego, również dowód osobisty" - informuje Poczta Polska.

Podczas kontroli osoby uprawnione do ich przeprowadzania skupiają się szczególnie na czterech ważnych aspektach. Ich niedopełnienie skutkuje przykrymi konsekwencjami. Kontrolerzy sprawdzają:

  • obecność urządzenia,
  • zdolność do odbioru,
  • rejestrację urządzenia,
  • okres używania urządzenia.

"W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika" - przypomina Poczta Polska. Zmuszą także do zapłacenia za zaległe rachunki.

Kontrole abonamentowe przeprowadzane będą przez cały rok, na terenie całej Polski. Mieszkaniec lub właściciel, zgodnie z prawem, nie ma jednak obowiązku wpuścić pracownika Poczty Polskiej do swojego domu. Poczta Polska informuje natomiast, że "osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych".

INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd na stronie?
Dołącz do nas