Reklama

Wzrośnie liczba uprawnionych do świadczenia. Kto może starać się o dodatkowe 500 zł?

Już niedługo mają zostać wprowadzone zmiany w świadczeniu znanym jako "500 plus dla seniora". Chodzi przede wszystkim o kryterium uprawniające do otrzymania dodatku. Ile konkretnie będzie wynosić rzeczone kryterium, jakie są zasady przyznawania świadczenia i co trzeba dołączyć do wniosku? Odpowiadamy.

500 plus dla seniora – co to jest?

Świadczenie uzupełniające, znane również pod nazwą "500 plus dla seniora", mogą otrzymać osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez niezdolność do samodzielnej egzystencji rozumie się niezdolność stwierdzoną "orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji".

Reklama

Wysokość świadczenia uzupełniającego w pełnej kwocie to 500 zł miesięcznie. Co istotne, aby otrzymać "500 plus dla seniora", wcale nie trzeba być seniorem. Świadczenie uzupełniające powstało z myślą o osobach niesamodzielnych, które ukończyły 18 rok życia. W praktyce jednak, ponad połowa świadczeniobiorców okazuje się być osobami po 75 roku życia. 

Czytaj też: Najważniejsze ulgi dla emerytów. Oto co seniorzy mogą odliczyć od podatku

Zasady przyznawania 500 plus dla seniora. Co dołączyć do wniosku?

Jakie są zasady przyznawania 500 plus dla seniora? Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które: 

  • mają ukończony 18 rok życia; 
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została potwierdzona stosownym orzeczeniem; 
  • nie są uprawnione do emerytury lub renty, nie mają ustalonego innego prawa do innego świadczenia ze środków publicznych albo są uprawnione do tych świadczeń, jednak ich łączna wysokość nie przekracza 2157,80 zł brutto; 
  • mają miejsce zamieszkania w Polsce; 
  • mają polskie obywatelstwo lub mają prawo pobytu bądź stałego pobytu w Polsce lub mają zalegalizowany pobyt w Polsce. 

Aby móc starać się o przyznanie świadczenia uzupełniającego, należy złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Może to również zrobić pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W przypadku braku owego orzeczenia, wniosek trzeba uzupełnić zaświadczeniem o stanie zdrowia wydanym przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz innymi dokumentami mogącymi potwierdzić stan zdrowia.

Warto zaznaczyć, że pełną kwotę 500 plus dla seniora otrzymują osoby, których łączna kwota świadczeń brutto nie przekracza 1657,80 zł. W przypadku przekroczenia tej sumy, świadczenie uzupełniające będzie obniżone w myśl zasady "złotówka za złotówkę". Przykładowo, jeżeli pobiera się świadczenie w wysokości 2000 zł, to wówczas świadczenie uzupełniające będzie wynosić 157,80 zł. 

Czytaj również: Tyle wynosić będzie najniższa emerytura. Rekordowo dużo? Seniorów czekają zmiany

Świadczenie uzupełniające. Zmiany w 2024 roku

Od 1 marca o pełną kwotę świadczenia uzupełniającego będzie mogło ubiegać się więcej osób. Jest to związane z podniesieniem limitu, od którego przyznawane jest 500 plus dla seniorów. Wzrost rzeczonego limitu to efekt waloryzacji emerytur i rent.  

Wobec tego, górny limit przyznania świadczenia uzupełniającego najprawdopodobniej zostanie podniesiony z 2157,80 zł do 2414,58 zł. Z kolei dolny limit, którego nieprzekroczenie będzie upoważniało do pobierania świadczenia w pełnej wysokości, wyniesie 1914,58 zł.

Wiele osób zastanawia się, czy kwota świadczenia 500 plus dla seniorów również wzrośnie. Okazuje się, że niestety nie. Kwota świadczenia nadal będzie wynosić 500 zł miesięcznie. Jednak w związku z podniesieniem limitu, osoby, które obecnie nie pobierają 500 plus dla seniorów w pełnej kwocie, będą mogły liczyć na większe świadczenie. Przykładowo – wcześniej wspomniana osoba pobierająca 2000 zł emerytury lub renty, której obecnie należy się 157,80 zł, po wzroście limitu otrzyma 414,58 zł świadczenia uzupełniającego.

Źródło: ZUS.pl

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: 500 plus dla seniora | świadczenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy