Reklama

Reklama

500 plus dla seniora po zmianach. Kto jeszcze może liczyć na dodatkowe pieniądze?

500 plus dla seniora to popularna nazwa świadczenia uzupełniającego, które podobnie jak emerytura jest wypłacane co dożywotnio co miesiąc. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć nie tylko osoby uprawnione do emerytury, ale i takie, które jej nie otrzymują. Po wejściu w życie nowych przepisów grono osób kwalifikujących się do jej otrzymywania wzrosło. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?

  • 500 plus dla seniora to potoczna nazwa rządowego programu świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
  • Dzięki niemu osoby starsze wymagające opieki i osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości 500 zł
  • W 2022 roku zmieniły się zasady jego przyznawania. Co trzeba wiedzieć, aby skorzystać ze świadczenia? Wyjaśniamy krok po kroku

500 plus dla seniora - dodatkowe pieniądze

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego, o które mogą się starać osoby starsze niezdolne do samodzielnej egzystencji lub osoby powyżej 75. roku życia, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli przyznane danej osobie środki pochodzące ze środków publicznych nie przekraczają maksymalnego dochodu w wysokości 1396,13 zł brutto, otrzymają pełną kwotę w ramach 500 plus dla seniora. Jeśli jednak dochody przewyższają kwotę, stosowana jest reguła "złotówka za złotówkę".

Reklama

Zobacz również: Ważna zmiana dla emerytów od września. Będzie można łatwiej stracić świadczenie

500 plus dla seniora - nie tylko dla emerytów i rencistów

W 2022 roku o dodatkowe pieniądze mogą się ubiegać osoby starsze niezdolne do samodzielnej egzystencji, jak i osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny. Świadczenie 500 plus dla seniora wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co ważne, nie trzeba być seniorem, aby otrzymać dodatkowe pieniądze. Po zmianach popularne "500 plus dla seniora" tak naprawdę może otrzymywać każda osoba pełnoletnia, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a jej stan potwierdza odpowiednie orzeczenie.

Chodzi o następujący dokument:

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Zobacz również: Podwójna emerytura co miesiąc nie dla każdego. Chodzi o dwa wnioski

500 plus dla seniora - jakie warunki trzeba spełnić

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić? To miejsce zamieszkania w Polsce, polskie obywatelstwo lub prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu w naszym kraju. To ostatnie dotyczy osób będących mieszkańcami jednego z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). 

Jeżeli o dodatkowe pieniądze chce się starać obywatel bądź obywatelka państwa spoza Unii Europejskiej czy EFTA, musi mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.

To jednak nie koniec. Taka osoba nie ma uprawnień do pobierania emerytury czy renty oraz innych świadczeń ze środków publicznych. 500 plus dla seniora nie jest przeznaczone również dla osób mających świadczenie emerytalne, które otrzymują w innym państwie. Nie tracą one jednak prawa do świadczenia, jeśli łączna ich kwota brutto nie jest większa niż 1 396,13 zł. Jeśli jest się emerytem lub rencistą, świadczenie przysługuje tylko w przypadku, gdy łączna wysokość otrzymywanych świadczeń brutto nie przekracza 1896,13 zł.

500 plus dla seniora - kto nie otrzyma świadczenia

500 plus dla seniora nie przysługuje osobom, które są tymczasowo aresztowane lub odbywają karę więzienia. Wyjątek? Sytuacja, gdy taka osoba karę pozbawienia wolności odbywa w ramach dozoru elektronicznego. Wówczas mogą jej przysługiwać dodatkowe pieniądze.

Zobacz również: Zniżki dla emerytów. Z jakich ulg mogą skorzystać seniorzy w Polsce?

500 plus dla seniora - składanie wniosku krok po kroku

Jeśli już wiesz, że znajdujesz się w grupie osób mogących się ubiegać o dodatkowe pieniądze w ramach "500 plus dla seniora", warto wiedzieć, jak złożyć wniosek. Wyjaśniamy krok po kroku najważniejsze zasady:

  1. Wniosek o "500 plus dla seniora", czyli świadczenie uzupełniające, należy kierować do ZUS. Mamy dwie możliwości: online i w urzędzie. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Możemy go również wysłać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
  2. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS. Papierowe wersje są dostępne w placówkach ZUS,
  3. Wniosek musi złożyć osoba uprawniona lub jej ustawowy przedstawiciel, pełnomocnik czy opiekun.

Do wniosku o "500 plus dla seniora" należy dodać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Można również dodać wydane przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o I grupie inwalidów.

***

Zobacz również:

INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: emerytura | świadczenia | emeryci | zasiłek pielęgnacyjny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy