Reklama

Reklama

Dodatkowe 200 zł do emerytury, ale tylko dla wybranej grupy!

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku daje możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł. Jest on jednak przeznaczony dla jednej konkretnej grupy. Kto może go otrzymać i jak złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

O możliwości otrzymania dodatkowych pieniędzy mówi ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Specjalne świadczenie w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł przysługuje osobom, które:

Reklama

  • osiągnęły wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat)
  • udokumentowały bezpośredni udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet
  • złożyły kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Zobacz również: Kiedy wypłata 15. emerytury? Rząd zapowiada zmiany! 

Jak uzyskać dodatkowe 200 zł do emerytury?

Z informacji zamieszczonych na stronie gov.pl wynika, że poprzez udokumentowanie udziału w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych rozumie się ewidencję prowadzoną przez właściwą Komendę Powiatową/Miejską PSP. W przypadku, gdy taka ewidencja nie obejmuje wskazanego przez wnioskodawcę okresu jest on zobowiązany uzyskać potwierdzenie w formie oświadczeń trzech świadków, a jeden ze świadków powinien być osobą zaufania publicznego w okresie przez siebie poświadczanym. Taką osobą może być np. komendant gminny, wójt, burmistrz lub urzędnik gminy. Składając wniosek o przyznanie świadczenia należy zadbać o to, by było właściwie przygotowane i zawierało wymagane zeznania świadków. 

Prawidłowo przygotowany wniosek wraz z oświadczeniami świadków jest weryfikowany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Następnie należy złożyć go w Komendzie Powiatowej/Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i czekać na decyzję o przyznaniu lub odmowie świadczenia. Od decyzji przysługuje oczywiście odwołanie. 

Oświadczenie świadka, wniosek i wszystkie materiały związane z ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych znaleźć można na stronie www.gov.pl. 

Źródło: www.gov.pl

Zobacz również:

Dodatkowe 3000 zł. Kto może liczyć na dwa dodatki węglowe?INTERIA.PL
Dowiedz się więcej na temat: Dodatek do emerytury | strażacy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy